Uit de gemeente

Zieke bomen en meer groen

In de Utrechtse gemeenteraad gaat het vaak over bomen. Soms een enkele boom, soms een kapvergunning en soms over bomen kappen in je eigen tuin. Deze keer ging het over (de actualisatie) van het groenstructuurplan en de Essentaksterfte. In het groenstructuurplan ligt vast hoe het groen in en om de stad zich de komende jaren verder ontwikkeld. Waar willen we dat parken komen en waar willen we dat groenzones met elkaar verbonden worden ? Jaarlijks komt vervolgens geld beschikbaar om dit te realiseren.

Essentaksterfte is een van de twee en de belangrijkste bomenziekten die Utrecht nu treft. En de belangrijkste voor Utrecht. Wij hebben namelijk met zijn allen heel veel Essen. En die gaan helaas grotendeels afsterven. Daarom worden ze voor hun veiligheid in de loop van de tijd bijna allemaal gekapt. Vervolgens zullen er nieuwe bomen worden teruggeplaatst als dat kan.

Dit is zo’n typisch onderwerp dat de gemeente en de raad overkomt. Je praat enerzijds in meerdere rondes over de wensen voor meer groen in en om de stad. Terwijl je anderzijds weet dat veel bomen met volume zullen verdwijnen en worden vervangen door nieuwe bomen die nog moeten groeien. De vraag is dan ook of de stad er aan het eind van de komende raadstermijn groener uit ziet. Op sommige plekken zal dat wat langer duren.

Op dit onderwerp blijkt uiteindelijk weinig verschil van inzicht tussen de verschillende partijen te bestaan. Wij steunen het beleid van onze wethouder Kees Geldof en dat deden de andere partijen ook. Wij hebben daarnaast nog extra aandacht gevraagd voor het verplaatsen van bomen die in en om de stad weg moeten maar wel gezond zijn te verplaatsen.