Van de voorzitter

VVD Utrecht 70 jaar een mijlpaal om trots op te zijn

Een voorwoord in een historisch nummer van het Liberaal Utrecht, want de Utrechtse VVD bestaat 70 jaar. In het voorjaar van 1948 werd in Utrecht de lokale afdeling van de VVD opgericht. 70 jaar liberalen in de Utrechtse politiek.

Dit is natuurlijk heel mooi om een nieuw politiek seizoen te beginnen met een dergelijke jubileum. Want na een uitgebreide zomerperiode zal vanaf september de Utrechtse politiek weer volop in bedrijf zijn. Deze Liberaal Utrecht bevat dan ook meerdere artikelen die een terugblik bieden op de rijke historie van onze Utrechtse VVD. Ook zullen er diverse overzichten zijn van oud-bestuurders vanaf 1948. Als voorzitter heb ik het Lokale Netwerk de afgelopen 3 jaar met veel plezier mogen leiden. Een enorme eer om in het midden te staan van zo’n bloeiend netwerk met zoveel enthousiaste leden. Inmiddels heb ik zelf 16 van de 70 jaar actief meegemaakt en weet nog goed hoeveel energie de eerste nieuwe ledendag me gaf waardoor ik ook snel actief aan de slag ging met campagne voeren en organiseren van activiteiten. Inmiddels 16 jaar later en gaan we na het vieren van ons 70 jarig jubileum weer enthousiast aan de slag met een nieuw politiek seizoen en veel nieuwe activiteiten.

De voorbereidingen voor de verkiezingen van 2019 zijn al in volle gang. André van Schie onze nieuwe Provinciale Staten lijsttrekker heeft de zomermaanden gebruikt om de hele provincie per fiets te doorkruisen. Een mooie kennismaking met alles wat de provincie Utrecht naast de stad allemaal te bieden heeft. De campagne activiteiten zullen de komende maanden verder worden geïntensiveerd en we zullen daar als stad zeker een grote bijdrage aan gaan leveren.

De activiteitencommissie heeft al een mooi programma gemaakt van activiteiten voor het komend seizoen. Elke maand weer een Lokaal Liberaal, natuurlijk de Vrijmibo en er wordt vanaf september ook weer gecanvast. Daarnaast zorgt de socialmedia commissie er ook voor dat we online goed zichtbaar zijn ook buiten campagne tijd. Voor het beleidsgebied mens en samenleving gaat het bestuur in samenwerking met de fractie met een nieuw projectmatig concept starten zodat meer leden in een kort tijdsbestek op hun eigen expertise een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren aan beleidspunten van de Utrechtse VVD.

In de afgelopen 70 jaar regeerden we vaak mee, maar er waren ook veel periodes waar we in de oppositie zaten zoals dat nu het geval is. Helaas zien vooral de linkse partijen in de Utrechtse raad de VVD niet altijd als een ideale kandidaat voor een coalitie. Ten onrechte wat ons betreft. De VVD heeft ook in de afgelopen collegejaren altijd constructief bijgedragen aan het mede-vormgeven van een mooi Utrecht.

Ik ben er trots op dat ik aan deze mooie club in dit lustrumjaar leiding mag geven. Een actieve vereniging waar veel mensen de verantwoordelijkheid nemen om deze verder uit te bouwen en levendig te houden. Hierdoor is de VVD al 70 jaar actief aanwezig in de Utrechtse politiek. En dat is een behoorlijke prestatie. Er zijn veel organisaties en bedrijven die 70 jaar niet halen. Dat is ons wel gelukt door ons telkens opnieuw uit te vinden, nieuwe talenten te vinden, elkaar scherp te houden op de inhoud, vast te houden aan onze liberale waarden en vooral het heel gezellig te hebben met elkaar. Dat werkte 70 jaar geleden en dat werkt nu nog steeds. Via deze weg wil ik iedereen bedanken die dit de afgelopen 70 jaar heeft mogelijk gemaakt. Ik doe er met ons bestuur en al onze actieve en politieke leden alles aan om deze erfenis ook weer over te dragen zodat we ook over 70 jaar weer een lustrum kunnen vieren.

Ons 70 jarig jubileum vieren we op zondag 16 september. Op een hele mooi locatie: de Werkspoorkathedraal, midden in Utrecht ingeklemd tussen het “oude” centrum en het “nieuwe” Leidsche Rijn. Alle leden hebben inmiddels een bijpassende uitnodiging ontvangen op een bierviltje, hopelijk zien we ook weer velen van jullie en kunnen we samen terugkijken op de mooie jaren die achter ons liggen maar ook plannen maken voor de komende jaren.

Een van de nieuwe plannen is dat ook voor het informeren van leden is gezocht naar een nieuwe opzet. Daarom is dit ook de laatste Liberaal Utrecht in deze opzet. Naast dus een historisch nummer vanwege het lustrum is dit ook historisch omdat dit mijn laatste voorwoord is van het Liberaal Utrecht. Vanaf volgende maand zullen we nieuwsbrieven per email versturen: 1 met inhoudelijk politiek nieuws over de stad en 1 met verenigingsnieuws over lokale, provinciale en landelijke activiteiten. Daarnaast zullen we via social media natuurlijk dagelijks actief zijn. Hiermee hopen we jullie beter en regelmatiger te informeren en ook de mogelijkheid te bieden te reageren via mail of natuurlijk social media. Ik wil Irene Crul ontzettend bedanken voor haar vele jaren inzet voor het Liberaal Utrecht. Zonder haar waren er veel edities veel te laat of helemaal niet tot stand gekomen.

Ik wil jullie van harte feliciteren met het 70 jarig jubileum en hoop op 16 september hierop met jullie te kunnen proosten. En als je niet kunt zie ik je vast ergens dit komende politieke seizoen.