lijnmarkt te Utrecht
Uit de gemeente

VVD draait op voetgangersgebied centrum: fiets toch welkom.

Na een lang traject van inspraak heeft het college in september besloten het voetgangersgebied in het centrum van de stad per 1 januari uit te breiden met de Oudegracht (oostzijde tussen het oude postkantoor en de Hamburgerstraat). Dit was een wens van de binnenstadondernemers die zo de kwaliteit van de winkelbeleving wilden vergroten en het groeiend aantal bezoekers aan de binnenstad de ruimte wilden geven. Bovendien zijn er regelmatig klachten over conflicten tussen voetgangers en fietsers, met name op de Vismarkt en de Donkere Gaard en is dit volgens de gemeente op sommige momenten echt te gevaarlijk geworden. Onze fractie heeft deze uitbreiding in het verleden gesteund, net als bijna alle andere fracties. Na de raadsinformatiebijeenkomst is de VVD echter tot het inzicht gekomen dat handhaving van een fietsverbod op de rustige momenten niet uit te leggen is. Hoe kun je fietsers die gewoon zoals dat al generaties kan op een rustig moment op de gracht fietsten, nou gaan bekeuren? Dit dilemma bleek eigenlijk bij veel andere fracties ook te leven en daardoor ontstond een geestig commissiedebat waarbij vrijwel alle fracties het collegevoorstel bij nader inzien toch te rigoureus vonden maar ook vrijwel allemaal een andere oplossing bedacht hadden voor het erkende probleem van het conflict tussen fietser en voetganger bij grote drukte in de binnenstad. Wat we allemaal willen is een gedragsverandering bij de binnenstadsfietsers zodat ze wat meer rekening houden met de voetgangers in het kernwinkelgebied. Maar we willen ook niet dat de binnenstad een openluchtmuseum wordt waar de gewone Utrechter op de fiets niet meer welkom is.

Het voorstel van de VVD was om te signaleren of het druk is, en wanneer het té druk is om veilig te kunnen fietsen het te drukke stuk (bijvoorbeeld de Vismarkt) af te sluiten voor fietsers. Die moeten dan afstappen of omfietsen via het Domplein en de Lange Nieuwstraat. Dat zou in het weekend kunnen zijn op de Vismarkt, maar ook op vrijdagavond op de Donkere Gaard. D66 wilde graag wachten met afsluiten voor fietsers tot de alternatieve fietsroutes volwaardig beschikbaar zijn. GroenLinks wilde wat met de venstertijden van het fietsverbod sleutelen maar wel snel invoeren en de PvdA wilde alleen op zaterdag de nieuwe binnenstad fietsvrij maken.

Uit deze uiteenlopende standpunten heeft wethouder van Hooijdonk besloten om iedereen een beetje te bedienen: de dagelijkse afsluiting van de Oudegracht voor fietsers is van de baan (hoera!), er komt een onderzoek naar dynamisch afsluiten bij drukte (VVD blij), de alternatieve fietsroutes worden snel aangepakt (D66 blij), en het fietsverbod gaat al wel snel in (halverwege het jaar ipv 1 januari maar er gebeurt wel iets) maar alleen op zaterdag en zondag tussen 10:00 en 18:00 uur. (GroenLinks blij). Met deze oplossing worden de venstertijden voor fietsen in het reeds bestaande wandelgebied ook aangepast. Ook daar mag je straks voor 10:00 uur of na 18:00 uur dus gewoon weer fietsen (met respect voor de overige weggebruikers graag). Voor nu een mooi compromis, met hopelijk het vooruitzicht dat in de komende jaren fietsers en voetgangers zich vreedzaam tot elkaar kunnen verhouden in onze mooie binnenstad.