Netwerk VVD Utrecht

Voordragen kandidaten Provinciale Staten en Waterschappen

Op 16 mei heeft de ledenvergadering van het lokale netwerk de mogelijkheid om kandidaten voor te dragen voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen van 2019, conform art. 66 lid 1 van het Huishoudelijk Reglement (HR) van de VVD.

Kandidaten mogen worden voorgedragen tot 1 september. Kandidaten kunnen worden voorgedragen door het kandidaatstellend bestuur (het regiobestuur) en door ledenvergaderingen van lokale netwerken die behoren tot de betreffende provincie, art. 66 lid 1 HR. Houdt er rekening mee dat 16 mei de enige geplande ledenvergadering van ons lokaal netwerk is tot 1 september.

Mocht je interesse hebben om kandidaat voor de Provinciale Staten of de Waterschappen voor de verkiezingen van 2019 te worden of  zou je meer informatie willen hebben over de Provinciale Staten en/of de Waterschappen, meld je dan bij het bestuur via secretaris@vvdutrecht.nl.