Netwerk VVD Utrecht

Voordragen kandidaten Eerste Kamer

Op 16 mei heeft de ledenvergadering van het lokale netwerk de mogelijkheid om kandidaten voor te dragen voor de Eerste Kamer verkiezingen van 2019, conform art. 98 lid 1 van het Huishoudelijk Reglement (HR) van de VVD.

Kandidaten mogen worden voorgedragen tot 31 mei. Kandidaten kunnen worden voorgedragen door het hoofdbestuur, thematische netwerken en door ledenvergaderingen van lokale netwerken en regio’s, art. 98 lid 1 HR. Houdt er rekening mee dat 16 mei de enige geplande ledenvergadering van ons lokaal netwerk is tot 31 mei.

Mocht je interesse hebben om kandidaat voor de Eerste Kamer te worden, meld je dan bij het bestuur via secretaris@vvdutrecht.nl.