Netwerk VVD Utrecht

Vooraankondiging ALV 16 mei

De ALV zal op 16 mei plaatsvinden. Tijdens deze avond zullen onder andere het jaarverslag en het financieel jaarverslag van 2017 besproken worden. De locatie van de ALV en de precieze begintijd zullen later worden gecommuniceerd.