handhaving
Uit de gemeente

Verkeersveiligheid: herinrichten, maar ook handhaven!

Eén van de belangrijke pijlers onder het verkeersbeleid van onze fractie is het stimuleren van verkeersveiligheid. Wij vinden dat het in je eigen buurt veilig moet zijn op straat, voor kinderen, voor volwassenen, voor fietsers en voor wandelaars. Helaas gebeuren er toch veel ongelukken in een grote stad en is het op veel plekken echt nodig iets aan de weginrichting te doen om het veiliger te maken voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Het is dan ook een misvatting dat de VVD altijd kiest voor de auto als het gaat om de inrichting van de stad. Wij vinden het belangrijk dat de stad voor alle verkeersdeelnemers goed te gebruiken is, maar veiligheid gaat altijd voor. In de vele gesprekken die we de afgelopen campagne hadden bleek ook vaak weer hoe belangrijk de bewoners van Utrecht verkeersveiligheid vinden. En vaak wisten ze ook precies wat er beter kon in hun eigen buurt om de veiligheid daar te verbeteren. Daarom hebben we tijdens de campagne ook weer opnieuw een site gelanceerd voor bewoners om gevaarlijke kruispunten te melden en verbeteringen aan te dragen (https://utrechtsevvd.nl/gevaarlijk-kruispunt).

Een belangrijke oplossing voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in woonbuurten is het 30 km regime. Dit zorgt echt aantoonbaar voor minder en minder ernstige ongelukken en ook voor een veel groter veiligheidsgevoel op straat. Op een aantal plekken is het al ingevoerd en de gedachte is om bij elke herinrichting van een buurt waarbij de wegen worden aangepakt zoveel mogelijk 30 km zones te realiseren in de woonbuurten. Helaas is de herinrichting niet altijd direct een tovermiddel voor een verkeersveilige buurt. Het is het gedrag van hardrijders dat moet veranderen. Een goed (slecht) voorbeeld is de al heringerichte Tolsteegsingel / Maliesingel. De VVD had en heeft veel kritiek op het gekozen wegprofiel (met één rijloper voor twee richtingen autoverkeer en het inzetten van fietsers als noodrem voor de auto’s die er rijden). De gebruikers van de singel zijn wisselend in hun commentaar, sommigen vinden het een verbetering, sommigen vinden het levensgevaarlijk en velen boeit het verder niet zo. Wie het wel boeit zijn de bewoners! Zij zien dagelijks de gevaarlijke situaties en hún kinderen fietsen en spelen daar. Op hun en ons verzoek hebben we een tijdje lang met snelheidsborden aangegeven hoe hard er gereden wordt. De dataanalyse is schokkend. Niet alleen blijkt een groot deel van het verkeer veel harder te rijden dan de toegestane 30 km/u, er worden maximumsnelheden gemeten die werkelijk bizar te noemen zijn. Bijna elke dag en op bijna elk dagdeel wordt er harder dan 70 km/u gereden, met uitschieters naar boven de 90 (vaak ’s avonds en ’s nachts) en een twijfelachtig record van maar liefst 108 km/u. Op een 30 km weg! Ik denk dat herinrichting verstandig moet gebeuren, maar dat je vooral véél meer handhaving nodig hebt om het gedrag van die handvol idioten te veranderen. Wij vinden het dus niet uit te leggen dat er in Utrecht 100% controle is op de milieuzone en vrijwel 0% op snelheid. En er rijdt dus élke dag wel iemand over de Tolsteegsingel die z’n rijbewijs wat ons betreft niet waardig is. De VVD wil dat deze verkeershufters de dans niet langer ontspringen maar dat ze een dikke bon krijgen en zo nodig hun rijbewijs inleveren. En natuurlijk geldt dat niet alleen voor deze straat, maar voor élke straat waar we de komende tijd 30 km/u invoeren: de weg moet zó worden ingericht dat de extreme snelheden eigenlijk niet meer mogelijk zijn en na inrichtingen moeten we met handhaving zorgen voor gedragsverandering. Want Utrecht wordt niet vanzelf veiliger.