Netwerk VVD Utrecht

Terugblik 2014-2018: goed dat de VVD weer mee deed met Utrecht

Nu de verkiezingen eraan komen is het leuk en nuttig om een paar hoogtepunten van de afgelopen raadsperiode te belichten. Ten eerste: wat had ik een leuke fractie! Natuurlijk, er waren mutaties, maar met Kees, Dimitri, Willem, Queeny, Judith, Lex en Gertjan was het altijd collegiaal, nooit saai, vaak heel leerzaam en zowel gezellig als inhoudelijk. In alle samenstellingen vormden we een (h)echt team. Dank dus aan hen, aan de ondersteuning (Marijn, Juultje, Marjolijn, Tess en Floris) en de fractievolgers voor een mooie termijn gemeenteraad.

dimitri, judith, lex, gertjan, andre, queeny
topteam!

Inhoudelijk was het voor mij echt boeiend en leerzaam om in een coalitie te zitten. Van 2010-2014 hebben we gezellig en best effectief oppositie gevoerd maar nu konden we echt aan de knoppen van het stadsbestuur draaien met een wethouder en voor alle portefeuilles coalitieoverleg met de “collega’s” van GroenLinks, D66 en de SP. En samenwerken is een werkwoord hoor! Manman wat moesten we vaak met elkaar appen, bellen, overleggen. Schaven aan moties en amendementen. Onderhandelen over lidwoorden en komma’s. Incasseren. Compromissen zoeken, én vinden. Vloeken als het bijna mis ging en lachen als het toch weer goed kwam. Per portefeuille een korte samenvatting:

 In het Stationsgebied is waanzinnig veel gebeurd. Insteek was de stad aan de Oostkant zoveel en zo snel mogelijk afmaken en terug geven aan de stad. We wilden een flink bouwprogramma realiseren maar toch Utrecht blijven. Enkele hoogtepunten:

 • parkeergarage Jaarbeursplein voor de poorten van de hel weggesleept: bijna klaar!
 • contract Jaarbeurs, ontwikkelruimte voor gemeente, zekerheid voortbestaan Jaarbeurs
 • eindelijk geld voor Catharijnesingel!
 • Moreelsebrug kan straks aansluiten bij Zuidgebouw
 • Plek voor taxi’s jaarbeurszijde
 • Defensieterrein herontwikkelen voor woningbouw, zo snel mogelijk naar de markt.
 • Visie tweede fase met dankzij VVD inzet veel extra groen (joehoe: Lombokpark!), veel woningen

Utrecht is en blijft een stad van kennis en cultuur. De VVD heeft ingezet op focus voor muziek (TivoliVredenburg) en ondernemerschap. We wilden heel graag dat de subsidieronde van tevoren context zou krijgen door sectoranalyses om ook de rol van de overheid goed te kunnen bepalen, en waar nodig te beperken of te intensiveren. Dat is helaas niet gelukt. Maar de sectoranalyses komen er nu wel voor de volgende ronde cultuursubsidies zodat we dan een betere afweging kunnen maken. Ook is er op ons verzoek een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse gemaakt over de Utrechtse Cultuursector. Al met al komt er langzaam meer besef bij de collega’s en de ambtenaren dat Cultuur niet alleen maar subsidiesmijten is maar dat de Utrechtse cultuur het waard is om serieus te nemen en objectief te waarderen. VVD succesjes:

 • stadsikoon Gerrit Rietveld zichtbaar bij De Stijl jaar 2017
 • kritisch rapport rekenkamer over TivoliVredenburg besproken en conclusies getrokken
 • meer ondernemerschap en expertise horeca bij TivoliVredenburg: overeind houden belangrijkste podium van onze regio en dus extra investeren
 • Bibliotheek komt mede door ons initiatief in postkantoor Neude: geen gemeentebios en bieb++ op het Smakkelaarsveld, geen valse concurrentie ’t Hoogt met commerciële aanbieders
 • Restauratie Molen Rijn en Zon
 • Sectoranalyses en MKBA Cultuur

Er is veel te doen geweest over mobiliteit. Met een linkse raad en een links college samenwerken betekende voor de VVD regelmatig slikken waar het gaat om autobereikbaarheid. Toch hebben we veel bereikt door een echte omslag af te dwingen in het eerder geplande verkeerssysteem. Het door links gedroomde taartpuntenmodel waarbij de stad verdeeld zou worden in segmenten die alleen via de ring bereikbaar zouden zijn is afgevoerd en in het archief geplaatst. We hebben dus nog steeds de keuzevrijheid om ook met de auto tussen wijken te reizen kunnen garanderen in het verkeersplan slimme routes. In datzelfde plan is het moeizaam tot stand gekomen compromis tussen GroenLinks en VVD over verkeer uitgewerkt: minder asfalt maar betere doorstroming voor het binnenstedelijk verkeer. De ring wordt écht een ring, mét verbrede A27 en sterk verbeterde Noordelijke Randweg zonder stoplichten. We hebben echt heel veel verkeersontmoedigende plannen tegen kunnen houden door strak vast te houden aan de coalitieafspraken: geen knips, niet omrijden. Maar ook duidelijk is dat met D66 en GroenLinks die écht allebei autogebruikers háten samen op 22 zetels was het niet altijd makkelijk en hebben we ook regelmatig op de tong moeten bijten. Desondanks:

 • onderzoek naar slimme mobiliteit van de toekomst met denktank en 1 mio voor smart mobility en mobility as a service
 • knips van de baan
 • elk verkeersplan moet aantoonbaar kunnen qua doorstroming, bereikbaarheid en economische effecten
 • geld van stadsboulevards naar noordelijke ring (19 mio)
 • leefstraten blijken onwettelijk qua proces: gaan toch door zonder verkeersbesluit #grr
 • Taxikeur: gemeente neemt weer regie.
 • vasthouden aan een parkeernorm zorgt nog voor parkeerplaatsen bij nieuwe ontwikkelingen
 • draagvlakmeting invoering betaald parkeren: bewoners kiezen soms wél, maar vaak niet voor invoering betaald parkeren.
 • bijzondere positie speed-pedelecs
 • geen uitbreiding milieuzone voor auto’s of scooters, wel onderzoek ernaar (blijkt onzin)

Naast al deze dingen ben ik ook trots op 200 extra studenteneenheden bij de ontwikkeling Veemarkt en 350 extra studenteneenheden bij het Westplein. Door consequent bij grote bouwplannen ook studenteneenheden te realiseren zorgen we voor extra kamers en een betere spreiding over de stad. Krakers in Lunetten uit voetbalkantine gezet (wat een (*&^%CENSUUR*&%) schorriemorrie is dat toch.) Stadhuis wordt gerenoveerd en geïsoleerd: voorbeeldproject na aandacht VVD voor bizarre paradox dat gemeente van inwoners duurzaamheid verwacht (eist soms), maar het eigen huis zo lek als een mandje verwaarloosde.

Mijn conclusie zal niet verrassen. De VVD is heel erg hard nodig in het stadsbestuur. Het is waanzinnig nuttig dat we met zo veel mogelijk liberale invloed Utrecht beter maken en de linkse meerderheid beteugelen. Met meer zetels meer invloed dus vraag aan iedereen die je kent in onze gemeente vooral te gaan stemmen en te kiezen voor de doeners van de Utrechtse VVD.