Uit de staten

Sturen op oplossingen voor de woningnood

 Toenemende druk op woningmarktregio Utrecht

De druk op de woningmarktregio Utrecht is één van de hoogste van Nederland. De VVD en het CDA willen sturing op de Utrechtse Actie Agenda Woningmarkt die de provinciale inzet voor regioafspraken vormt, zoals benoemd is in het regeerakkoord. Zij hebben deze Actie Agenda laten opwaarderen in de laatste Commissievergadering Ruimte, Groen en Water van 5 maart om hun inbreng hierop te geven aan de Gedeputeerde Pim van de Berg.

Ruimte voor ontwikkelingsplannen

De VVD en het CDA hebben eerder al aan de Gedeputeerde vragen gesteld over de urgentie tot versnelling van de woningmarkt in de Provincie Utrecht. Meer woningen bouwen, doorstroom op de woningmarkt stimuleren ten behoeve van middeldure huur- en koopwoningen én een goede ontsluiting zijn noodzakelijk. De VVD is er voor dat gemeenten die hun woningbouwopgave binnenstedelijk niet kunnen realiseren, de optie krijgen tot snellere woningbouwproductie. Bijvoorbeeld door braakliggende terreinen, zogenaamde pauzelandschappen, hiervoor te gebruiken. De VVD wil verder samen met gemeenten de regels voor initiatieven die ‘kans locaties’ creëren versoepelen waaronder het combineren van functies in een gebouw.

Utrechtse Actie Agenda Woningmarkt

Afgelopen 26 maart bracht minister Ollongren van Binnenlandse Zaken een werkbezoek aan onze provincie en kreeg de Utrechtse Actie Agenda Woningmarkt overhandigd van een afvaardiging van gemeenten, marktpartijen, corporaties en de provincie. De partijen verkenden welke knelpunten versnelling tegenhouden en hoe die aangepakt kunnen worden. In de Actie Agenda Woningmarkt Utrecht staan al concrete activiteiten die nu uitgevoerd worden. Zo wordt nagegaan of er nog voldoende ruimte is om de nodige woningen voor de komende 10 jaar te bouwen en een versnellingsteam ingezet om plannen sneller tot uitvoering te brengen.