Uit de gemeente

Een spannend najaar voor Rijnenburg

Het komende najaar moeten de scenario’s voor het energielandschap Rijnenburg en Reijerscop naar de raad komen. De Utrechtse VVD volgt deze ontwikkelingen op de voet en kritisch. Als partij staan we achter een energietransitie, maar die moet wel passen in zijn omgeving. Wij denken dat grote windmolens in de directe omgeving van de stad teveel hinder zullen geven.

Wat is er aan de hand?

De polders Rijnenburg en Rijerscop liggen in de oksel van de A12 en A2 tegenover De Meern, Nieuwegein en IJsselstein. De gemeente was voor de crisis van plan hier woningen te bouwen. In de crisis zijn die plannen ‘gepauzeerd’ en is vervolgens een onderzoek gestart of in het gebied tijdelijk grootschalige energie opgewekt kan worden. De raad heeft hiervoor (met steun van de VVD) opdracht gegeven om minimaal 4 scenario’s uit te werken. Een van die scenario’s is alleen zonnen-energie, de andere drie gaan uit van ook wind-energie.

In het voorjaar zijn de eerste concepten van de scenario’s gedeeld met de stad. De scenario’s leiden tot veel onrust onder bewoners, van vooral De Meern. Maar ook de door de gemeente ingerichte uitwerkingsgroep was zo kritisch op de scenario’s dat het merendeel van de deelnemers eruit gestapt is.

Waarom zijn we kritisch windmolens in Rijnenburg?

De VVD-fractie is om een aantal reden zeer kritisch over windmolens in Rijnenburg:
1. We betwijfelen of er wel draagvlak is in de omliggende wijken, die (naast de directe bewoners van de polders) de meeste overlast gaan krijgen.
2. We denken dat de grond beter gebruikt kan worden om de woningtekorten op te lossen. Wij verwachten dat mensen niet willen wonen naast windmolens die tot mogelijk 250 meter reiken.
3. De gemeente heeft in het gebied nauwelijks grond in eigendom. Ook de belangrijkste initiatiefnemers hebben geen grond. We verwachten dus dat het een lang en moeizaam proces gaat worden en dat daardoor ook na 2030 de grond niet beschikbaar is voor woningbouw.

Wat wil de Utrechtse VVD?

Wij zien graag een nieuwe stadswijk ontstaan in Rijnenburg. Die voorziet in de behoefte van mensen die in de directe nabijheid van Utrecht willen wonen, maar niet direct binnen de ring willen wonen. Door woningen te bouwen die ‘netto energie opleveren’ kan nog steeds voor de stad een deel van de duurzame energie opwekt worden. Het realiseren van enkele zonnen-energieparken in de randen van het gebied kan dit verder versterken. Windenergie kan ons inziens beter op zee worden opgewekt.

De komende maanden blijf ik het proces kritisch volgen. Ik zal de belangen van al die Utrechters, die misschien best mee willen doen aan de energietransitie, maar op een realistische manier, blijven behartigen. Uiteindelijk zullen we de opgeleverde scenario’s wegen en op basis daarvan tot een zorgvuldig oordeel moeten komen. Zodra ze er zijn hoor ik ook graag van u wat u er van vindt.