Domplein
Uit de gemeente

Schoon, heel en veilig

Afgelopen weekend verrichte onze wethouder Kees Geldof de openingshandeling van het opnieuw bestraatte Domplein. Met de nieuwe bestrating ziet het Domplein er weer prachtig uit. Een schoolvoorbeeld wat mij betreft voor de manier waarop de door te blijven investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte er voor kunnen zorgen dat onze stad leefbaar, levendig en aantrekkelijk blijft.

Het nieuwe Domplein ademt meer dan 2.000 jaar geschiedenis. In de bestrating is nu te zien waar eerdere kerken en het Romeinse fort (castellum) hebben gestaan, ook is de omtrek van het in 1674 verwoeste middenschip van de Domkerk aangegeven. Door de nieuwe inrichting kan het Domplein weer een paar decennia mee en zo hoort het ook. De openbare ruimte en het groen zijn het visitekaartje van de stad. Daar profiteren bewoners, bedrijven en bezoekers van.

Ook andere delen van de stad zullende komende jaren onder handen moeten worden genomen. Omdat de stad groeit neemt de bijdrage vanuit het Gemeentefonds toe.Dankzij een voorstel van de VVD wordt er uit dat bedrag jaarlijks extra geld gereserveerd voor het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte en groen. Om daar goed aan toe te komen zullen we ook het achterstallig onderhoud moeten inlopen.¬†Het achterstallig onderhoud in Utrecht is aanzienlijk en loopt in de tientallen miljoenen euro. Door de komende jaren jaarlijks extra geld uit te trekken en ‘werk-met-werk’ te maken kunnen we dit inlopen.

Voor een nieuw college ligt er een grote uitdaging om de benodigde middelen bij elkaar te krijgen. Aan de VVD zal het in ieder geval niet liggen om Utrecht de komende jaren schoon, heel en veilig te houden.