Netwerk VVD Utrecht

Het NPD-terrein, het langgerekte gebied tussen de Brailledreef en het parkeerterrein nabij het Winkelcentrum Overvecht, krijgt eindelijk een herontwikkeling.

Toen het huidige college aantrad in 2014 waren er nogal wat gebieden in de stad waar al vele jaren sprake was van stagnatie in de gebiedsontwikkeling. Denk onder meer aan het Hart van de Meern, de Van Lieflandlaan en aan de NPD-strook. De VVD had niet voor niets in het verkiezingsprogramma staan dat stagnerende gebiedsontwikkelingen snel moesten worden aangepakt, om verloedering en verdere financiële tegenvallers tegen te gaan. In De Meern is een voortvarende aanpak van het centrumgebied inmiddels in volle gang. Het plein bij de Marekerk is heringericht en omgedoopt in ‘ Castellumplein’ en schuin aan de overkant verrijzen op het Rhenomareterrein 24 eengezinswoningen en 39 appartementen. Voor de overige kwadranten van het Hart wordt hard gewerkt om ook die snel in ontwikkeling te hebben. https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/hart-van-de-meern/

Voor de Van Lieflandlaan is een plan met grote betrokkenheid van omwonenden ontwikkeld dat, anders dan met eerdere plannen het geval was, wel op instemming van omwonenden kan rekenen. Spoedig zullen daar 20 prachtige woningen verrijzen met een klein parkje. De start bouw vindt naar verwachting in april 2018 plaats. https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/van-lieflandlaan-nieuwbouw-en-inrichting-buitenruimte/

 

De NPD-strook

Een hardnekkiger gebied was de zogeheten NPD-strook bij Winkelcentrum Overvecht. Het gebied, waar de Nederlandse Pakket Dienst was gevestigd, werd al zo’n 15 jaar geleden door de gemeente aangekocht voor een herontwikkeling. Dat was in het kader van het zogeheten actief grondbeleid, waarbij de gemeente het voortouw neemt in een ontwikkeling met alle financiële risico’s van dien. Een beleid dat de gemeente met het huidige college met de VVD niet meer voert en dat is maar goed ook, want stevige risico’s traden al snel op bij de NPD-strook, kort na de aankoop door de gemeente. De gedachte bij de aankoop was namelijk dat er veel verdiend kon worden met het bouwen van extra winkelruimte en zo, maar de wereld veranderde nogal… Als een dergelijke ontwikkeling stagneert stapelen de verliezen zich snel op en dat was ook bij de NPD-strook het geval. Met de VVD in het college is een andere koers ingezet en is met grote betrokkenheid van omwonenden, de ondernemers van het winkelcentrum en de tijdelijke gebruikers van het gebied, een plan gemaakt dat het desolate gebied weer terugbrengt in de ‘ bewoonde wereld’ en waarmee ook een stuk van de eerdere verliezen kan worden ingelopen. Het centrum van Overvecht krijgt een enorme impuls met de mensen die er komen wonen en recreëren en met de nieuwe ondernemers die er komen werken.

 

 

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/centrum-overvecht-opnieuw-inrichten-gebied/woningen-npd-strook/

 

Programma

Er worden circa 630 studentenwoningen en circa 330 appartementen met parkeergelegenheid onder de gebouwen gerealiseerd. De woningen voor starters en senioren zijn huurwoningen, waarvan minimaal 100 (midden)huur. Op de begane grond komt ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid, sportvoorzieningen en horeca. De eerste woningen zullen naar verwachting eind 2019 worden opgeleverd. Het geheel is van een in het oog springende stedenbouwkundige kwaliteit en vormt daarmee een grote kwalitatieve toevoeging aan Overvecht.

 

Groene binnentuin en superplint
Drie van de vier woongebouwen krijgen een groene binnentuin. Een van de gebouwen krijgt een zogenoemde superplint: een hoge hal die geschikt is voor verschillende activiteiten, bijvoorbeeld voor een buurtfestival, kleinschalige sportevenementen of voor een wijkbraderie. Startende ondernemers kunnen hier een plek vinden om zich verder te ontwikkelen. Aan de waterzijde komen horecagelegenheden.

 

Op 29 januari 2018 startten de sloopwerkzaamheden in het kader van de transformatie van het gebied. Het was voor mij niet alleen als wethouder een waar genoegen om de eerste sloophandeling te mogen verrichten. Als inwoner van Overvecht weet ik maar al te goed hoe belangrijk deze ontwikkeling is voor Overvecht en voor het winkelcentrum. Het desolate gebied zal over niet al te lange tijd weer behoren bij de bewoonde wereld, een levendig gebied met rond de 1200 bewoners.

 

Kees Geldof

Wethouder Grondzaken