Van de voorzitter

Nieuwe energie

Het lijkt alsof de campagne al weer ver achter ons ligt. Inmiddels is een nieuw college zonder de VVD geïnstalleerd. Dit zal voor de stad echt wennen zijn. Veel maatregelen die de VVD echt niet ziet zitten zullen over de inwoners van Utrecht worden uitgestort. De VVD zal zich de komende jaren blijven inzetten voor al die inwoners die op de VVD hebben gestemd en hun stem laten horen richting het college. Als je daarmee wilt helpen, dan horen we het graag. In beleidscommissies, bij canvas- en flyeracties of op een andere manier. Meld je even bij het bestuur en we kijken samen wat het beste bij je past. We kunnen alle hulp gebruiken om de VVD ook in een oppositie rol sterk naar voren te laten komen.

Met het afscheid van het college hebben we ook afscheid genomen van Kees Geldof. Door hem te benoemen tot Lid van Verdiensten heeft de Ledenvergadering op 16 mei ook op passende wijze afscheid genomen van Kees. Hij gaat met zijn partner verhuizen richting de Utrechtse Heuvelrug maar Kees blijft als Lid van Verdiensten altijd welkom bij het Lokale Netwerk Utrecht.

Met het neerdalen van de Gemeenteraadscampagne stof wordt ook 2019 zichtbaar. Er komen 4 verkiezingen aan en gelukkig hebben zich ook al weer veel kandidaten gemeld. Met de voordracht van André van Schie als lijsttrekker voor de Provinciale Staten heeft de stad weer een uitstekende kandidaat om in 2019 de provinciale kar te trekken. André is altijd een zeer zichtbaar raadslid geweest die met zijn eigen verhaal op verschillende portefeuilles als mobiliteit en cultuur maar ook als crimefighter door de aanhouding van een fietsendief, zeer aanwezig is geweest in de lokale Utrechtse politiek. We zijn ervan overtuigd dat André ook in de provincie heel zichtbaar zal zijn en deze toch vaak wat onzichtbare bestuurslaag onder de aandacht zal brengen bij de inwoners van Utrecht. We wensen André en alle kandidaten voor Provincie, Waterschap, 1ste kamer en Europa veel succes de komende maanden.

Op 25 en 26 mei was het landelijk congres. Het hoofdbestuur is bezig om een vernieuwingsagenda te implementeren. De nieuwe structuur wordt geëvalueerd en met de benoeming van drie nieuwe bestuursleden is er in het Hoofdbestuur weer veel nieuwe energie gekomen. Met de aanstelling van Fons van Rooij wil het hoofdbestuur ook vooral inzetten op ledenwerving en fondsenwerving. Als Utrechtse VVD sluiten we daar graag bij aan en gaan we ons hard inzetten komende tijd om meer fondsen en leden te krijgen zodat de Utrechtse VVD nog sterker wordt. Op 23 mei hadden we een talentenavond en daarop waren veel nieuwe leden te zien die zich graag gaan inzetten voor de VVD. Mooi deze nieuwe energie in de Utrechtse VVD!

Waar ik ook energie van krijg is dat we op zondag 16 september het 70-jarig lustrum van de Utrechtse VVD vieren. De Lustrumcommissie is druk bezig met de voorbereidingen en het belooft een mooi feest te worden: terugkijken en met z’n allen nieuwe plannen maken om de VVD groter, sterker, mooier te maken voor ons en voor de stad. En over een mooie stad gesproken: Jan van Zanen heeft de prijs gewonnen voor duidelijkste burgemeester van Nederland. Van harte gefeliciteerd!

Ik hoop dat u veel nieuwe energie opdoet tijdens de zomervakantie en als u wat tijd over hebt stuur dan even een bericht en geef wat energie aan de Utrechtse VVD.