merwedekanaalzone, Utrecht,
Uit de gemeente

Nieuw stukje Utrecht: Merwedekanaalzone

Rond de jaarwisseling spreekt de gemeenteraad van Utrecht over de plannen voor de Merwedekanaalzone. De raad zal zich moeten uitspreken over het karakter die de nieuwe buurten aan het kanaal zullen krijgen. Het college en het collectief van eigenaren heeft grote plannen: er zouden tussen de 6.000 en 10.000 woningen moeten komen.

De VVD ziet de potentie van de Merwedekanaalzone, maar wil wel realistisch blijven. De huidige visie lijkt op bepaalde punten meer op een luchtkasteel dan een haalbaar voorstel. Op het moment dat er op deze schaal wordt ingebreid heeft dat grote gevolgen voor de voorzieningen in de omliggende buurten: Rivierenwijk en Transwijk. Ook de ligging van de nieuwe wijk aan de Europalaan leidt tot de nodige zorgen: wat gaat de komst van zoveel nieuwe bewoners betekenen voor de bereikbaarheid van het gebied zelf en de verbinding van de A12 met het Stationsgebied?

In de visie wordt veel verwacht van het terugdringen en beperken van het aantal autobewegingen. Er wordt gekozen voor een lage parkeernorm en het binnengebied wordt autoluw. Met name van het eerste punt vraagt de VVD zich af of dit een haalbare kaart is. Als alternatief wordt het inzetten van deelautoconcepten genoemd, maar de groei van deze mobiliteitsvorm lijkt de laatste tijd te stagneren. Wat de VVD betreft blijft de nieuwe wijk goed bereikbaar met alle vormen van vervoer. Dit stelt eisen aan de de infrastructuur rond het gebied, maar ook het aantal beschikbare parkeerplaatsen in het gebied. Als er te weinig parkeervoorzieningen worden gerealiseerd zullen de omliggende buurten dat direct merken. Bij de bouw van de Maxflats is al gebleken dat er te weinig rekening is gehouden met voldoende parkeergelegenheid.

Het college wil flink inzetten op 3 tot 5 nieuwe bruggen over het Merwedekanaal. Deze zijn primair bedoeld voor voetgangers en fietsers. De VVD vraagt zich of er zoveel nieuwe bruggen nodig zijn. Uit onderzoek over de fijnmazigheid van fietsnetwerken kun je afleiden dat zoveel nieuwe bruggen niet gaat leiden tot meer fietscomfort. Daarnaast hinderen bruggen de mogelijkheden voor de roeiers op het kanaal en kosten ze een bak met geld.

De ontwikkeling van de Merwedekekanaalzone vraagt om scherpe keuzes. Utrecht groeit en de ontwikkeling langs de Europalaan kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verlichten van de druk op de lokale woningmarkt. Het is een kansrijk gebied, maar dat wil niet zeggen dat gemeente financiĆ«le risico’s moet nemen door geen keuzes te maken.