Uit de gemeente

Kleine en grote raadstwisten

De gemeenteraad is geassocieerd met beleid, debat, met Utrechters en besluitvorming. Verschillen zijn meteen duidelijk of gaandeweg, worden uitvergroot of juist verkleind en vormen de basis voor de twisten in de raad. Twisten waarbij ik namens de VVD niet koste wat kost wil winnen, maar liever wel winstpunten pak. Omdat ik daarmee invulling geef aan onze beloftes aan de kiezer. En aan een mooier Utrecht. Hierbij een paar raadstwisten die de afgelopen maanden speelden in de raad.

Lekker sporten in het wild (Sportnota 2017-2021)
Utrecht is een sportstad: de relatief grote meerderheid van de Utrechters sport wekelijks. Van hen sport meer dan een derde ongeorganiseerd. Zij wielrennen, snelwandelen of hardlopen over de pleinen en door de parken. Om hen te faciliteren, en niet-sportende Utrechters uit te nodigen een beetje te sporten, wil de VVD buitensporttoestellen in de openbare ruimte. Maar daar is natuurlijk geld voor nodig…

Actie VVD: samen met D66, Student&Starter, Christenunie en CDA hebben we een amendement voorbereid en tijdens de raadsvergadering over de Voorjaarsnota ingediend.

Twistpunt: GroenLinks en PvdA willen de gelden liever steken in extra subsidies voor sportverenigingen, maar de meerderheid had zich al achter ons geschaard.

Uitslag: gewonnen en binnengehaald door samenwerking met andere partijen

We weten toch wat werkt (Collegebesluit ‘Weten wat werkt’)
In het voorjaar van 2015 kondigde wethouder Everhardt in de pers aan om in Utrecht een experiment met het basisinkomen te starten. In de twee-en-een-halfjaar die volgden is het experiment een aantal keren in de commissie besproken en aangepast. In de linkse Utrechtse raad zijn GroenLinks en D66 enthousiast.

Actie VVD: schrijven, vragen stellen en het onderwerp keer op keer agenderen voor een commissievergadering om te achterhalen waar bijstuurmogelijkheden zijn.

Twistpunt: de VVD staat lijnrecht tegenover het plan van de D66-wethouder en vindt het CDA achter zich

Uitslag: de voorbereiding van uitvoering van een deel van het experiment is begonnen, de inschrijvingen vallen tegen. Parallel daaraan spelen nog allerlei landelijke zaken. Onbeslist dus nog.

Voorrang voor werkenden (Regionale Huisvestingsverordening)
Een woning vinden in Utrecht is moeilijk. Of je nou wil kopen of huren, er is veel meer vraag dan aanbod. Voor mensen met een laag inkomen is er sociale huur. De wachtlijsten daarvoor zijn lang, maar sommigen kunnen voorrang krijgen. Statushouders bijvoorbeeld of mensen met een medische urgentie. Kwetsbaarheid is het overheersende motief bij urgentie en voorrang. De VVD wil echter graag dat ook ‘gewone’ mensen, zoals zij die betaald werk hebben in Utrecht ook makkelijker aan een woning kunnen komen. Vooral mensen die uit een ander deel van Nederland hier een baan vinden.

Actie VVD: met een amendement tijdens de behandeling van de huisvestingsverordening heeft de VVD geprobeerd voorrang voor werkenden te realiseren

Twistpunt: andere partijen zien niets in voorrang voor werkenden omdat het ten koste kan gaan van de voorrang voor kwetsbare woningzoekers of dat er dan nog meer druk op de wachtlijsten zou komen

Uitslag: het amendement is verworpen. De VVD is bezig met een alternatief voorstel dat de inschrijfduur in andere regio’s geldend houdt voor mensen die een baan vinden in de regio Utrecht. Op die manier kan een sociale huurwoning toch dichterbij komen voor werkende woningzoekers.

Zorgen moet je doen niet maken (Berichtgeving financiële problemen Careyn)
Careyn is een van de grootste ouderenzorgorganisaties. Deze zorgaanbieder heeft daarmee een grote verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg in de gemeente en daarmee voor de kwaliteit van leven van veel oudere Utrechters. De berichtgeving in de media dat het zowel op het gebied van zorgkwaliteit als financieel niet goed gaat met de verpleeghuizen van Careyn leidde bij de VVD tot fronsende wenkbrauwen: een eventueel faillissement brengt continuïteit van zorg in gevaar voor veel ouderen. Er zijn verschillende wetten en financieringssystemen rondom zorg thuis (gemeentelijke verantwoordelijkheid) en de zorg in een verpleeghuis (landelijk). Toch wil de VVD dat de gemeente oog houdt op de zorg voor álle in Utrecht wonende ouderen.

Actie VVD: samen met de andere coalitiepartijen zijn schriftelijke vragen gesteld die deels aansturen op meer invloed van de gemeente op zorginstellingen als Careyn

Twistpunt: de wetgeving laat nu te weinig ruimte aan de wethouder om zich steviger met Careyn te bemoeien, de VVD wil dat de wethouder meer ruimte pakt

Uitslag: de antwoorden op de vragen wekken vertrouwen maar vragen om aanvullende maatregelen. Wordt vervolgd…

skeeze / Pixabay