Netwerk VVD Utrecht

Kadernota 2017 Provincie : bereikbare banen en lage belastingen

Mensen moeten merken dat het beter gaat

De VVD vindt dat mensen daadwerkelijk moeten merken dat het nu economisch weer beter gaat. Doordat ze (weer) een baan vinden of kunnen verhuizen. Of doordat ze meer geld in hun portemonnee overhouden. Provinciale Staten heeft op 3 juli de Kadernota 2017 vastgesteld. Daarin staan de uitgangspunten voor de begroting 2018. Ook komend jaar wordt de motorrijtuigenbelasting (bijna 76% van de provinciale inkomsten) niet verhoogd, ook niet met de inflatie. Die is sinds 2009 gelijk gebleven. Voor de VVD is dat belangrijk. Mensen kunnen het beste zelf bepalen waaraan ze hun geld willen besteden; niet de overheid.

Reistijd korter

Door keuzes te maken is er bij de provincie Utrecht de komende jaren ook ruimte voor investeringen. Provincie Utrecht is een Europese topregio die in een gebied ligt met heel veel kansen. Naast Nederland kijken we dan ook naar Vlaanderen en Nordrhein-Westfalen. Internationaal gezien is dit een samenhangend stedelijk gebied. We kunnen elkaar in dat gebied veel beter benutten. Maar dan moet wel de reistijd tussen steden en regio’s kleiner worden. Alleen zo blijven banen van internationale bedrijven die we binnenhalen behouden. Daarom vindt de VVD het verstandig dat de provincie wil investeren in smart mobility, slimme manieren om te zorgen dat we bereikbaar blijven en dat de reistijd daalt.

Perspectief voor mensen

Banen moeten niet alleen fysiek bereikbaar zijn. Het gaat ook om perspectief voor mensen op een baan. De VVD heeft al eerder gepleit voor ruimte voor de maakindustrie en een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Dat hebben we ook dit keer weer gedaan. Samen met het CDA is een (aangenomen) motie ingediend om te zorgen dat de Economic Board Utrecht zich meer gaat inzetten voor de maakindustrie en het MKB moet zien te bereiken. Dit naast het extra geld dat in de kadernota beschikbaar wordt gesteld. Hierdoor moeten ondernemers straks goed personeel hebben en onze kinderen banen. We hebben goed opgeleide mensen nodig om de kansen te pakken die er voor ons liggen, zodat het met ons allemaal beter gaat. De VVD heeft het college van Gedeputeerde Staten ook uitgedaagd om aan de westkant van de provincie een vergelijkbare ontwikkeling op te starten als het Utrecht Science Park, maar dan gericht op (v)mbo en maakindustrie/logistiek. En omdat mensen niet alleen moeten werken, maar ook ontspannen, is de VVD blij met de investeringen in toerisme en vrijetijdseconomie. Hierdoor kunnen meer mensen genieten van onze mooie provincie. En het zorgt ook weer voor banen voor andere mensen. Om te zorgen dat mensen veilig kunnen genieten van onze mooie landschappen heeft de VVD een (unaniem aangenomen) amendement ingediend om landschapsbeheerders hiervoor extra geld te geven.

De volledige tekst van mijn bijdrage aan de Algemene Beschouwingen is hier te vinden: https://provincieutrecht.vvd.nl/nieuws/23079/fractievoorzitter-arthur-kocken-mensen-moeten-merken-dat-het-beter-gaat