Netwerk VVD Utrecht

Het begon in 1973…

Op verzoek van een bestuurslid hier mijn “loopbaan” bij de VVD. Het begint in januari 1973 en eindigt in ………… augustus 2018. In september 1973 werd ik lid van de VVD afdeling Utrecht dat is nu 45 jaar geleden………

Mijn eerste vergadering zal ik nooit vergeten en heb daar later vaak ook naar gehandeld. Ik kwam in Hotel Des Pays Bas, de vaste plaats van de VVD vergaderingen en werd verwelkom geheten door iemand uit het bestuur. Ook de andere bestuursleden kwamen mij verwelkomen.

Dat maakte een zeer goede indruk op me. Ook na de vergadering nog even met enkele bestuursleden gesproken. Ik  voelde me er meteen thuis. Het verwelkomen van nieuwe leden heb ik later ook vaak toegepast. Ik heb ervaren dat de nieuwe leden het zeer op prijs stellen en dat kan ik me goed voorstellen, want dat gevoel had ik ook.

Na een paar bijeenkomsten werd ik gevraagd of ik interesse had om deel te gaan uitmaken van de propaganda commissie. Dat leek me wel leuk en zo leerde ik ook veel andere leden kennen. Omdat ik werkzaam was in het onderwijs ben ik ook lid geworden van de commissie onderwijs.

In 1979 werd ik gevraagd om 2de secretaris van de afdeling te worden. Dat heb ik 1 jaar gedaan. Van 1980 tot 1985 was ik penningmeester en van 1985 tot 1987 was ik 1ste secretaris. In de jaren 1979 t/m 1987 heb ik vele landelijke vergaderingen bijgewoond. 

Van Leeuwarden tot Venlo en van Alkmaar tot Enschede de afdeling Utrecht was aanwezig ! Toen kwam een verzoek vanuit de Kamer Centrale Utrecht of ik in hun Dagelijks Bestuur wilde komen voor de portefeuille Vorming & Scholing.

Dat heb ik 6 jaar gedaan.In deze periode kwam ons nu zeer bekende, Mark Rutte, als voorzitter van de JOVD naar mijn vergaderingen. Hij organiseerde voor de JOVD vele trainingen. In bovenstaande periode werd ik ook redactielid van Liberaal Utrecht. Dat heb ik tot 1988 gedaan en werd in 1990 eindredacteur.

In mijn begin jaren bij de redactie moesten er 1400 Liberaal Utrecht bladen voorzien worden van een banderol en vastgeplakt worden met wat plakband. Dat heb ik eindeloos zitten doen. Vanaf 1990 tot op heden ben ik hoofdredacteur. Het is leuk werk, maar om van iedereen op tijd  een artikel te krijgen valt niet altijd mee !

Van sommige personen weet ik dat zij altijd op tijd zijn, maar van anderen weet ik dat ze altijd te laat zijn en dat ik er achter aan moet jagen……Ik heb dan ook de bijnaam van “ Jager “gekregen… Op 27 mei 1998 ontving ik de Thorbecke penning ! Vanaf eind 2012 zijn we overgegaan naar het digitaliseren van Liberaal Utrecht. Alléén leden zonder een computer kregen vanaf die tijd nog een papieren LU.

Op 20 mei 2015 werd ik benoemd tot Lid van verdienste. Maar nu heeft het bestuur besloten om ons lijfblad “Liberaal Utrecht” te gaan afschaffen en dat de leden voortaan via de fractie mails krijgen inzake hun werkzaamheden en dat onze secretaris u op de hoogte zal gaan houden wanneer er bijeenkomsten gaan plaatsvinden.

Met andere woorden…….MIJN “WERK” ZIT ER NA 45 JAAR OP !!!!

Ik heb me gedurende al die jaren met veel plezier voor de VVD ingezet !!

Tevens bedank alle personen, die al die jaren mee hebben geholpen de VVD Utrecht op de kaart te houden !

Irene Crul