Uit de gemeente

Herrie rondom het Domcarillon

Veel raadsbesluiten gaan over de vraag in hoeverre plezier voor de een overlast voor de ander mag veroorzaken. De afgelopen maanden kwam het carillon van de Domtoren in de belangstelling doordat twee omwonenden last hadden van de melodie die niet alleen overdag maar ook ‘s nachts klinkt.
De vrijheid van de een mag de vrijheid van de ander niet inperken. Het is niet prettig als je ‘s nachts wakker ligt. Dat gun je niemand. De klagers blijken ook een formeel punt te hebben. In een eigen gemeentelijke verordening is de regel opgenomen dat voor een zogenaamde inrichting milieubeheer geluidsnormen gelden bij het produceren van onversterkte muziek. Overschrijding van deze norm is in Utrecht alleen mogelijk wanneer hiervoor een ontheffing is verleend. Of de Domtoren deze norm overschrijdt weten we niet, duidelijk is wel dat dat nooit officieel beoordeeld is. Tot zover de casus van de klagers.

Het carillon van de Domtoren – niet te verwarren met de luidklokken – bestaat uit 50 klokken en dateert uit 1664, hetzelfde jaar dat Nieuw-Amsterdam New York werd. Het carillon speelt 24 uur per dag volgens een vast schema, dat betekent dat ieder kwartier geluid uit de Domtoren weerklinkt. Dagelijks aan- en uitzetten gebeurt niet, want dat leidt tot slijtage van het eeuwenoude mechaniek. Het is niet exact te achterhalen of het onafgebroken spel ook betekent dat het speelschema sinds de gouden eeuw altijd eens in het kwartier is, maar met uitzondering van de restauraties heeft de toren al die tijd onafgebroken gespeeld en vanaf 1968 in ieder geval eens in het kwartier. Daarmee is sprake van een stukje immaterieel erfgoed.
De afgelopen jaren is slechts enkele keren geklaagd over het geluid van de Domtoren. Natuurlijk moet iedere klacht serieus genomen worden, maar alles wel in proportie. Iemand die in de buurt van de Domtoren komt wonen, kan niet verrast zijn door het feit dat deze geluid produceert, ook ‘s nachts. Natuurlijk kan het zijn dat je in de loop der jaren gevoeliger wordt voor geluiden zoals een van de klagers aangaf, ook dan blijft de vraag of dat betekent dat je kunt verlangen dat de omgeving zich aan jou gaat aanpassen of dat je zelf moet nadenken over een woonomgeving die daar beter bij past dan het hartje van de binnenstad, waar het nooit helemaal stil zal zijn, zoals ik als binnenstadbewoner kan beamen.
Natuurlijk blijft het feit dat we als gemeente – hoewel we daar wettelijk geen enkele verplichting toe hebben – een geluidsnorm hebben voor onversterkte muziek. De klachten hebben in ieder geval opgeleverd dat de gemeente deze regel gaat schrappen. Daarmee hebben we door het Domcarillon een stukje deregulering bereikt.