Uit de Tweede Kamer

Feiten, weetjes en vragen na een dikke maand Kamerlidmaatschap

Op 31 oktober jl. ben ik beëdigd als lid van de Tweede Kamerfractie. In de brief die ik ter bevestiging van mijn benoeming kreeg van de Kiesraad staat te lezen dat ik de plaats inneem van Halbe Zijlstra, die tot het kabinet is toegetreden. Dat is natuurlijk leuk toevallig. Immers, net als ik heeft ook Halbe zijn politieke ervaring opgedaan in de gemeenteraad van ons Utrecht.

De eerste weken als Kamerlid zijn overweldigend. Het voelt als een soort Alice in Wonderland…

Toch kan ik al een aantal feiten en weetjes over mijn Tweede Kamerlidmaatschap delen:

Het werk van Kamerleden bestaat uit lang zitten

Mijn zitvlees werd meteen getest: op dag 2 en 3 van mijn Kamerlidmaatschap was het debat over de regeringsverklaring. Daarbij is de voltallige Kamer aanwezig. Het gaat immers over de afspraken voor de komende jaren! Dit duurde in totaal zo’n 25 uur. Iedereen heeft een vaste plek. Ik zit samen met de andere nieuw toegetredenen op de achterste rij bankjes. Op de app Debat Direct kan je per Kamerlid zien welke zetel de zijne is.

Maar, een gemiddelde Kamerdag resulteert toch in ruim vijfduizend stappen

Het gebouw van de Tweede Kamer is behoorlijk groot. Van vergadering naar vergadering lopen gaat soms over een pittige afstand. Kamerwerk is dus wel degelijk meer dan zitten. Mijn iPhone-stappenteller is daar duidelijk over met op Kamerdagen aantallen van 4600 tot 8400, gemiddeld iets meer dan 5000. Het is echter nog niet genoeg in relatie tot het aantal aanbevolen stappen: 10.000.

Is mijn meest verre werkbezoek al geweest (Groningen)?

Op 15 november werden de portefeuilles toebedeeld aan de VVD-fractieleden. Ik ben dolblij met de mijne: Hoger Onderwijs, Wetenschap, Jeugd. En daarnaast Leraren: beleid en opleidingen en het Nationaal Archief. Voor Hoger Onderwijs was al een werkbezoek gepland op 20 november. Misschien meteen het meest verre? Het werkbezoek was aan DUO (de Dienst Uitvoeringsorganisatie Onderwijs – de organisatie die onder andere de studievoorschotten uitkeert) in Groningen namelijk. Tenzij ik nog werkbezoeken ga doen naar de jeugdzorg of de wetenschappelijke onderzoeken in onze overzeese gemeentes Curaçao, Saba of St Eustatius, zou dit meteen het meest verre kunnen zijn….

De eerste leden van mijn persoonlijke klankbordgroep zijn studenten verpleging en verzorging

Toevallig paste de gespreksavond met Utrechters (al een tijdje geleden gepland) goed bij mijn portefeuille: via de studieverenigingen verpleging van Hogeschool Utrecht (Paramedus) en MBO hadden we studenten verpleging en verzorging uitgenodigd. Het werd die maandagavond 27 november bij Zorgwacht in Overvecht een plezierige bijeenkomst met goede ideeën en leuke gesprekken. Én een aantal aanwezigen wilden graag met mij meedenken over het hoger onderwijs.

Momenteel is 9% van de VVD-Tweede Kamerfractie afkomstig uit de stad Utrecht!

Het vermoeden is dat dit een all-time-recordpercentage is. Wie weet het zeker?

10 van de 150 leden van de Tweede Kamer (7%) komen uit de gemeente Utrecht

CDA, SP, en 50plus hebben één Utrechter afgevaardigd, GroenLinks en D66 twee en de VVD dus drie. De oudste van de Utrechters is Pia Dijkstra (62), de jongste onze Dennis Wiersma (31). Zes Utrechtse vrouwen en vier mannen; goed passend bij onze stad die overwegend vrouwen telt.

Hoeveel korte nachten kan je hebben als veertig-plusser?

Op 21 en 22 november stond het debat over de wet Hillen gepland. 50-Plus en de PVV wensten spreektijden van 15 en 20 uur om de invoering van de gewijzigde wet te dwarsbomen: de zogenaamde ‘filibuster’. Als VVD-fractie waren we gedurende het hele debat in de Kamer aanwezig. Om onze woordvoerder te ondersteunen, maar vooral ook om te zorgen dat er voldoende quorum (= de minimale hoeveelheid Kamerleden) was. Én om middenin de nacht een ordevoorstel te kunnen steunen om de eerste termijn van de Kamer te limiteren. Toen dat ordevoorstel aangenomen werd, was het minder nodig dat de VVD-fractie compleet aanwezig was. Het was toen 4uur… Ik heb tussen 5 en half 7 kunnen slapen. En voelde mij wonderwel fit de volgende dag en de dagen erna. Kortom, ik denk dat ik nog wel een aantal korte nachten kan hebben. Als het écht nodig is.

Mijn maidenspeech wordt niet verwacht vóór 2018

Het woord voeren doe ik deze weken al op mijn portefeuilles. Tijdens een Algemeen Overleg DUO en een Wetgevingsoverleg Jeugd. Deze overleggen zijn vergelijkbaar met een commissievergadering in de gemeenteraad. Een maidenspeech is het pas als ik mag spreken in de plenaire zaal. Vermoedelijk gebeurt dat pas na het kerstreces. Dan is het wel sneller dan toen ik de gemeenteraad in kwam: na de beëdiging in maart 2014 was mijn maidenspeech pas in oktober van dat jaar.

Ik geniet en ga er wat moois van maken!

Ondanks dat ik nog niet thuis ben in alle procedures en alle gangen van de Tweede Kamer, voel ik me wel helemaal thuis in het Kamerwerk en onze VVD-fractie. Ik ga mijn uiterste best doen jullie stem te laten horen daar en ik houd jullie op de hoogte.

Wordt vervolgd…

PS Volg me op LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram voor meer updates.