kruispunt Goylaan. Foto XTNT in opdracht gemeente Utrecht
Uit de gemeente

Evaluatie: eerste stadsboulevard ’t Goylaan wisselend beleefd.

Onderdeel van het verkeersplan van de huidige coalitie is de aanleg van stadsboulevards in onze gemeente. Het voornemen is om de drukke stedelijke verbindingswegen een facelift te geven om daarmee de openbare ruimte te verbeteren, de verkeersveiligheid te verhogen (oversteekbaarheid en overzichtelijkheid), goede trottoirs en fietspaden en met dynamisch verkeersmanagement het bestemmingsverkeer goed te organiseren. Randvoorwaarde is een goede ring die het voor het doorgaand verkeer aantrekkelijk maakt om niet door, maar óm de stad te rijden. Het eerste stukje stadsboulevard is inmiddels aangelegd en een tijdje in gebruik, aanleiding om eens goed te kijken naar het effect. De VVD was en is kritisch op het concept stadsboulevards omdat er (daar waar het volgens de verkeersmodellen kan) op diverse plekken ook rijbanen voor de auto verdwijnen. En asfalt schrappen voelt niet goed, vooral niet als er regelmatig files zijn op de drukke verbindingswegen.

Ook op ’t Goylaan is een rijbaan ingeleverd voor een groene middenberm: 2×2 werd 2×1 en dan is het spannend of de cijfers uit het verkeersmodel kloppen. Gelukkig moeten we constateren dat dit het geval is. Het aantal verkeersbewegingen op ’t Goylaan is voor- en na de herinrichting eigenlijk vrijwel gelijk. Natuurlijk is er capaciteit ingeleverd door minder asfalt, maar doordat er verkeerslichten zijn verdwenen is onnodige stilstaan verminderd. Het eerste voorrangsplein in onze gemeente lijkt zijn werk dus te doen.  Ook de eerste ervaringen met het Dynamisch Verkeers Management (DVM) zijn positief. De communicerende kruispunten en detectielussen zorgen voor veel extra mogelijkheden voor het optimaliseren van de in- en uitstroom van verkeer. Dat is ook een risico: door aan de knoppen van het DVM te draaien kan de wethouder van verkeer (nu nog GroenLinks) straks routes minder- of minder- aantrekkelijk maken.

voor en na

Is iedereen dus blij met de herinrichting? Nou, nee. Veel belanghebbenden aan- en om het projectgebied klagen ook en waarderen de stadsboulevard negatief. De verwachting was kennelijk dat na de herinrichting er plots veel minder verkeer zou zijn op ’t Goylaan en dat is dus niet het geval. Dat bestemmingsverkeer is gebleven is geen verrassing: mensen wonen en werken nu eenmaal waar ze wonen en werken. Maar het doorgaand verkeer vindt ’t Goylaan kennelijk ook nog steeds een aantrekkelijke route en is dus niet uitgeweken naar de ring. Ook is er twijfel of de verkeersveiligheid wel is toegenomen. Helaas is dat ook niet goed objectief te meten, de ongevallenregistratie is in de tussentijd veranderd waardoor cijfers slecht te vergelijken zijn. Bewoners hebben wisselende ervaringen. Natuurlijk is het door de middenberm veiliger oversteken, maar het blijft een drukke weg en zo voelt het dus ook nog steeds aan. Ook is het voor nood- en hulpdiensten niet gemakkelijk om door de drukke eenbaansweg aan te rijden naar calamiteiten en wijken ze regelmatig uit naar het fietspad. Dat kan niet heel veilig zijn voor de fietsers en voetgangers… Op verzoek van de VVD komt er nog een aparte evaluatie met de politie, brandweer en ambulancediensten om hun ervaringen ook op te halen.

De VVD fractie concludeert dat de herinrichting een mooiere ’t Goylaan heeft opgeleverd, die beter is voor voetgangers en fietsers en niet slechter lijkt te zijn voor de automobilist. Een herinrichting met minder verkeerslichten, beter verkeersmanagement en “gewoon” 2 rijstroken zou dus zeer waarschijnlijk een verbetering voor de automobilist opleveren. Voor toekomstige trajecten is dat dus ook een belangrijk uitgangspunt: daar waar het kán mag de stadsboulevard van ons dus gewoon 2×2 blijven. Dat is beter voor alle weggebruikers en staat vergroening, verbeteren van de oversteekbaarheid en optimaliseren van alle verkeersstromen niet in de weg. Op diverse plekken zorgt het echter wel voor het verhogen van de capaciteit in plaats van het gelijk houden daarvan. De VVD denkt dat we met alle plannen voor extra woningbouw binnen de ring alle bestaande wegcapaciteit en slimme technologie hard nodig zullen hebben!