Uit de gemeente

Eindelijk aandacht voor het MBO

Afgelopen 5 juli was het zover; het slotdebat over de Voorjaarsnota 2018 in onze raad.  De laatste kans voor het zomerreces om het liberale geluid te laten horen en successen binnen te slepen. Voor mij een mooie gelegenheid om meer aandacht te vragen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Want waar Utrecht bekend staat als een studentenstad met de Uithof als thuishaven voor de Universiteit en de Hogeschool, is het mbo toch een beetje het ondergeschoven kindje. Misschien heeft juist dit gebrek aan aandacht er wel toe geleid dat de mbo’ers van nu tegen grote problemen aanlopen. Zo is er een groeiend aantal studenten dat geen stageplek kan vinden, terwijl dit een vereiste is om de opleiding af te ronden.

Dat studenten geen stageplek kunnen vinden enerzijds en werkgevers een tekort hebben aan MBO-personeel anderzijds, laat duidelijk zien dat de aansluiting met het bedrijfsleven mist. Student en werkgever weten elkaar helaas nog niet te vinden. Dit moet en kan anders, gelukkig biedt Utrecht daar genoeg kansen voor. Een tijd terug heeft de Industrievereniging van ondernemers op industrieterrein Lage Weide zich zelfs enthousiast uitgesproken voor een MBO-campus rondom hun terrein. Een mooier uitgangspunt kun je je als raadslid bijna niet wensen, tijd om actie te ondernemen!

Als voorbereiding op het slotdebat bereidde ik de motie ‘MBO-campus Lage Weide’ voor. Een oproep aan het college om samen met de betrokken partijen een onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van een MBO-campus rondom Lage Weide. Gelukkig waren ook collega fracties het met dit voorstel eens en zo werd de motie unaniem aangenomen. De eerste stap is daarmee gezet!

Onze fractie gaat het onderzoek nauwlettend volgen en uiteraard hopen we op een positieve uitkomst. Want wat zou het mooi zijn als we deze collegeperiode die MBO-campus neer kunnen zetten waar studenten en ondernemers al tijden naar snakken. Pas dan kunnen we ons echt met recht dé studentenstad van Nederland noemen.