Netwerk VVD Utrecht

De balans

Bij mijn afzwaaien ben ik straks tweeëneenhalf jaar raadslid geweest. Samenvattend: tweeënhalf jaar goochelen met mijn agenda. Toen ik er tussentijds inkwam was dat toch onverwacht en betekende dat afbouwen van andere activiteiten terwijl de raad meteen full swing startte. Toen dacht ik nog: het is een kwestie van tijd en dan regelt zich dat vanzelf in. Dat was ook zeker zo, maar de raad beperkt zich niet tot dinsdagavond en de donderdag, op woensdag zijn vaak regio-activiteiten, inwoners die de slagschaduw van dakopbouwen willen laten zien, willen dat vooral als de zon ondergaat, diploma-uitreikingen van inburgeraars vinden overdag plaats en dat geldt ook voor schoolklassen die de raadzaal willen zien. En de pers houdt zich uiteraard ook niet aan de tijden die ik voor de raad had bedacht.
Ondanks het kunst en vliegwerk de afgelopen jaren met een baan die ook aandacht vraagt, een echtgenote die je ook wel eens wilt zien en de wens ook af en toe te sporten, wil ik in deze laatste bijdrage toch een lans breken voor het raadslidmaatschap.
Als ambtenaar dacht ik het openbaar bestuur goed te kennen, maar volksvertegenwoordiger zijn en zaken namens inwoners kunnen agenderen, omgekeerd uitleggen waarom ons standpunt toch echt is zoals het is en liberaal en eerlijk ondanks dat sommige mensen meer of andere dingen wilden, is iets dat ik zeker ga missen en iedereen kan aanraden.
Al vaker aangekaart ook in de LU: erfpacht kan eindelijk Utrecht uit. Volledig eigendom van de grond waarop je woning staat is voor iedereen bereikbaar geworden, inmiddels ook voor mensen die hun erfpacht niet eeuwig hebben afbetaald.
Daarnaast heb ik in het debat over duurzaamheid de VVD een eigen geluid gegeven, erop gericht om inwoners meer regie te geven op de energietransitie. Zo heeft de VVD stevig ingezet om mensen minder afhankelijk te maken van stadsverwarming. Door druk vanuit de raad is het afkoppeltarief van Eneco stevig gedaald en bij nieuwbouwplannen is door een amendement van de VVD stadsverwarming niet meer het enige serieuze alternatief.
In de polder Rijnenburg waar sommige partijen stevig inzetten op grootschalige windenergie is de besluitvorming nu zo vormgegeven dat omwonenden een stevige stem hebben en er ook echt iets te kiezen moet zijn, niet alleen in de vorm van veel wind versus nog meer wind.
Tenslotte waren we de eerste partij die geothermie in Utrecht op de agenda heeft gezet.
In de openbare ruimte zijn door inzet van de VVD toiletten in de parken gerealiseerd, waarmee de verblijfwaarde toeneemt.
Op het water is door vragen van de VVD meer concurrentie mogelijk geworden voor rondvaartboten.
De laatste maanden heb ik me ingezet op het sociaal domein. Hier heb ik me hard gemaakt voor intensievere controle op subsidiegeld door de raad zelf. Er gaat hier veel geld om en dat moet van de VVD zorgvuldig worden besteed.
Als het nog lukken gaat wil ik voor de verkiezingen nog een ding realiseren: dat de U-pas niet alleen voor mensen met een minimuminkomen beschikbaar is, maar tegen betaling ook voor alle Utrechters een voordeelpas kan zijn. Dit is minder stigmatiserend voor de huidige gebruikers van de U-pas, maakt het voor organisaties aantrekkelijker mee te doen en helpt om de zogenaamde armoedeval te verkleinen, waarbij je met een minimuminkomen allerlei voordelen hebt die je automatisch kwijtraakt zodra je een beetje meer verdient. En zo ga ik naast campagnevoeren tot de verkiezingen er nog vol in als raadslid! Tot ziens bij het canvassen.