Colofon

Inleveren kopij voor jaargang 61 nummer 412 vóór 1 juni 2017 naar lu@vvdutrecht.nl

Penningmeester VVD Utrecht t.a.v. Judith Versteege Weerdsingel O.Z. 29 Bis 3514 AB Utrecht

Giften

Giften aan de afdeling Utrecht kunt u overmaken op bankrekening
nummer NL 58 ABNA 0449 5779 29 t.n.v. VVD afdeling Utrecht te Utrecht.

Irene Crul
hoofdredacteur
030 2731149

Bas Steunenberg
contactpersoon bestuur
06 41367328

Rinze Benedictus
redacteur

Maarten v.d. Wetering
redacteur

Opmaak door Webovate

Foto’s fractieleden door Fotograaf: Sebastiaan ter Burg