Netwerk VVD Utrecht

Bericht uit de Provinciale Staten

Onderwijs – arbeidsmarkt

In Provinciale Staten is de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de aansluiting van vooral (V)MBOonderwijs op de arbeidsmarkt in de provincie. Een onderwerp dat liberalen na aan het hart ligt, want wij gunnen iedereen de kans iets van zijn of haar leven te maken. En goed onderwijs is daar de basis voor. Jacqueline Vaessen heeft hier dan ook een trekkende rol in vervuld.
De conclusies na een paar maanden:

  • Er is sprake van een mismatch op de Utrechtse arbeidsmarkt. De leerlingen die van het MBO afkomen vinden onvoldoende aansluiting bij de arbeidsmarkt. Dit komt deels deels doordat ze de “verkeerde” studie gekozen hebben. 33% van de studenten
    op het MBO kiest voor een economie opleiding, terwijl de werkgelegenheid in deze
    sector door vergaande automatisering geen ruimte meer biedt voor MBO’ers. Bedrijfsleven en opleidingen zullen samen op moeten trekken om het arbeidsmarktperspectief helder te maken.
  • Er is onvoldoende betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven. Bedrijven hebben onvoldoende oog voor wat MBO’ers kunnen bieden. Er bestaat nog steeds een tekort aan voldoend stageplekken voor MBO’ers waardoor het gevaar dreigt dat zij hun opleiding niet af kunnen maken. Maar… daardoor beschikken bedrijven straks niet over gekwalificeerde medewerkers waardoor hun bedrijven niet kunnen groeien. Met de aantrekkende economie wordt gewaarschuwd voor een tekort aan medewerkers. Ook in tijden van crisis zijn echter -juist!- gekwalificeerde medewerkers nodig. Bedrijven hebben daar belang in en dragen een gedeelte van de verantwoordelijkheid.

Meedenken?

De komende maand wordt besteed om oplossingsrichtingen te verkennen. Als er liberalen zijn die daarvoor ideeen hebben of mee willen denken, meld je alsjeblieft!

Energietransitie

In het vorige nummer heb ik de bijeenkomst over de energietransitie op 17 mei aangekondigd. Dit was een goed bezochte en nuttige bijeenkomst, waarop ook een vervolg komt. Een van de punten die naar voren kwam, is de plaatsing van windmolens. De provincie heeft de taak deze (tot een maximum van 65,5 MW) ruimtelijk mogelijk te maken. In de provinciale ruimtelijke structuurvisie staan daarvoor locaties aangegeven. In het provinciale coalitieakkoord is opgenomen dat er lokaal draagvlak (gemeenteraad) voor plaatsing op die plekken moet zijn. Enkele weken geleden werden wij overvallen door geruchten/plannen dat het Utrechtse college van B&W toewerkt naar plaatsing van windmolens in polder Rijnenburg. Dat is officieel gemeente Utrecht, sinds het in 2001 daaraan is toegevoegd om woningbouw mogelijk te maken. Bij windmolens is een van de discussiepunten de overlast die omwonenden ondervinden (geluid en slagschaduw), zonder dat ze de (subsidie)baten ontvangen. Die overlast ondervinden de bewoners van de polder, maar ook die in Vleuten- de Meern en Nieuwegein. De stad Utrecht heeft vaak de mond vol van het daily urban system (dagelijkse stedelijke leefomgeving) van stad en omringende gemeenten; voor inwoners is het een stedelijk gebied. Het zou het college daarom sieren wanneer serieus met de omwonenden wordt omgegaan, ook als ze in een andere gemeente wonen.

Nieuwsbrief

Meer nieuws van de VVD- fractie in Provinciale Staten van Utrecht vindt u op de website en via twitter. Maar wij brengen ook een nieuwsbrief uit (email). Wilt u deze ook ontvangen? U kunt zich aanmelden via http://www.provincieutrecht.vvd.nl/contact