Uit de staten

De belangrijkste verkiezingen ooit zijn op 20 maart 2019

20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten. Het zijn de belangrijkste verkiezingen ooit, want het zijn de vólgende verkiezingen. Dat is het kwetsbare aan onze democratie: elke verkiezing staat alles wat we hebben opgebouwd op het spel. Je ziet het helaas in Groot Brittannië en je ziet het aan de situatie in Turkije en zelfs in de Verenigde Staten. Verkiezingen gaan niet alleen over dat wat we willen bereiken, het gaat ook en vooral over alles wat we al bereikt hebben. Alles wat we in decennia hebben opgebouwd aan vrijheden en welvaart kan in een paar jaar worden afgebroken als de kiezer het op z’n heupen krijgt en niet op een gematigde volkspartij stemt.
Daarom moeten we campagnevoeren niet alleen alsof ons hele leven ervan afhangt, maar moeten we campagnevoeren omdat ons hele leven ervan afhangt.

We zullen allemaal elke dag de hele dag moeten opletten en overal waar we komen moeten luisteren naar onze kiezers. Op het werk, op de sportclub, op het schoolplein spreken we allemaal met kiezers en elk gesprekje is een puzzelstukje voor de campagne.

Ik ben zelf de campagne begonnen met een 5 daagse fietstocht door de provincie om de sfeer te proeven en met lokale politici van gedachten te wisselen over de politieke agenda voor onze provincie. Belangrijke thema’s zijn in veel gemeenten te horen: woningbouw buiten de rode contour om in de woonbehoefte van jongeren te voorzien. Daarvoor is het ook nodig dat er meer bedrijven zich kunnen vestigen in gemeenten die nu nog op slot zitten. Stagnerende mobiliteit voor zowel de auto, de fiets als het OV vergt investeringen. Er zijn veel provinciale wegen die de komende jaren op de schop moeten om de leefbaarheid in gemeenten te verbeteren en de bereikbaarheid voor bewoners en bedrijven te garanderen. In veel van de 26 gemeenten is er ophef over de maatregelen die samenhangen met de mondiale energietransitie. Windmolens, gasloze wijken, zonnevelden en biomassacentrales houden de gemoederen bezig. De vragen die bestuurders bezig houden zijn misschien niet gelijk aan de vagen die de kiezers bezighouden. Daarom vraag ik iedereen om de komende maanden goed op te letten. Wat vinden je collega’s, teamgenoten, buren en familie belangrijk? Welke thema’s moeten we adresseren in onze campagnes en programma’s? Laat het me weten, want de komende verkiezingen zijn de belangrijkste verkiezingen ooit!