Uit de staten

Begroting Provincie Utrecht 2018: Genieten in Utrecht

De afgelopen crisisjaren hebben we op onze tellen moeten letten. Nu wordt het tijd dat we weer kunnen genieten, met aandacht voor hetgeen wij belangrijk vinden in ons eigen leven. Met de zekerheid van warmte en elektriciteit thuis, veiligheid en verzorging als we ziek zijn. We genieten met zijn allen dagelijks van de ondernemingskansen, banen, het wonen in mooie landschappen en goede mogelijkheden voor opleidingen en ontspanning in de provincie Utrecht. We leven dan ook in een van de meest aantrekkelijke regio’s van Europa. Ook de provinciale begroting is gezond, met laagblijvende belastingen. De VVD wil dit graag zo houden.  Daaraan was mijn bijdrage aan de Algemene Beschouwingen in Provinciale Staten op 6 november gewijd.

Lage Weide

Het onderwijs sluit onvoldoende aan op de behoefte in de arbeidsmarkt. In de techniek, ict en logistiek is veel vraag naar beter opgeleid personeel. Onderwijs moet bijvoorbeeld plaatsvinden op de werkvloer. Overheid, onderwijs en bedrijfsleven zullen hierin moeten samenwerken. Ik heb in het voorjaar voorgesteld om daartoe op bedrijventerrein Lage Weide met ondernemers en (v)mbo-onderwijs samen te gaan werken. Het Utrecht Science Park aan de oostkant laat zien dat zo’n gebiedsontwikkeling effect kan hebben voor een veel groter gebied. Dit keer heb ik samen met D66 een motie ingediend om initiatieven hiertoe, zoals van Industrievereniging Lage Weide, te steunen.

Noordelijke Randweg (NRU) en bereikbaarheid van de stad

Banen moeten ook bereikbaar zijn. De bereikbaarheidsknelpunten in de provincie moeten worden opgelost. Files zorgen voor nutteloze tijd maar vooral ook onzekerheid. Haal ik mijn afspraak wel? Ben ik op tijd om de kinderen van de opvang op te halen? Provinciale Staten heeft eerder gediscussieerd over het opplussen van de oplossing bij de NRU. Inmiddels zegt het regeerakkoord hier iets over. Dat biedt gelegenheid om bij het Rijk ook de oplossing van andere knelpunten te bespoedigen. Stad en provincie moeten dan wel samen optrekken. Met D66 is hiertoe een motie ingediend. De extra bijdrage van de provincie aan de NRU is daarin maximaal 9 miljoen euro, zodat er ook geld overblijft voor het oplossen van knelpunten.

Kunnen wonen

Om te zorgen dat mensen dichter bij hun werk kunnen wonen, heb ik opnieuw benadrukt dat er sneller huizen voor middeninkomens bij moeten komen. Dat is op dit moment het grootste knelpunt op de woningmarkt. Woningbouwlocaties die we voor later in de planning hebben staan, zullen waarschijnlijk al eerder beschikbaar moeten zijn. Daarover is een motie van de coalitiepartijen en de PvdA ingediend.

Voor meer informatie: https://provincieutrecht.vvd.nl/nieuws/25032/begroting-provincie-utrecht-2018