Vanuit de Staten

Half augustus is een buschauffeur in Overvecht overvallen
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1509909/overval-op-buschauffeur-in-overvecht.html

 

 

 

 

 

 

Eind augustus mislukte een overval op een buschauffeuse in Vleuten
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1518716/gewapende-overval-in-bus-vleuten.html

 

 

 

 

 

Eerder speelde vergelijkbare gevallen in Amersfoort, waar bussen werden bekogeld door jongeren.

De VVD-Statenfractie heeft aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd welke acties worden ondernomen om het openbaar vervoer (samen met gemeente en politie) veiliger te maken. En om het gedrag van de chauffeuse, die de overvallers wist af te schrikken, te ondersteunen.

Voor de VVD zijn die overvallen en bekogelingen namelijk onaanvaardbaar. Inwoners moeten zich kunnen verplaatsen zonder lastig gevallen te worden. Zonder het risico gewond te raken door stenen of bang te moeten zijn voor overvallers. Mensen in de publieke dienstverlening, die voor ons allemaal werken, zoals buschauffeurs, moeten ongestoord en veilig hun werk kunnen doen. En je hoort andermans en publiek eigendom niet te beschadigen of te jatten. Dat is met geld van ons allemaal betaald of (in dit geval) geld dat is betaald als bijdrage aan een publieke voorziening.

Sinds 1 januari 2015 is de provincie verantwoordelijk voor het openbaar vervoer (m.u.v. de trein) in de hele provincie. Tijdens de behandeling van de Kadernota is hier in Provinciale Staten op 4 juli ook over gesproken. Er loopt een pilot met cameratoezicht. De resultaten worden afgewacht voordat wordt besloten alle bussen uit te rusten met naar buiten gerichte camera’s. Dat is een afweging tussen het effect dat uit de pilot blijkt versus de kosten en mogelijke privacy aspecten. Maar er wordt wel ‘hands on’ ingegrepen als er iets gebeurt. Samen met gemeenten, verantwoordelijk voor de openbare orde, politie en openbaar vervoer bedrijven. De VVD- fractie wil dat het openbaar vervoer veiliger wordt. Mensen moeten zich vrij en veilig kunnen verplaatsen. En je hoort van buschauffeurs af te blijven. Er moet duidelijk worden dat we dit niet pikken.

 

 

 

 

Door: Arthur Kocken