Van het bestuur

Benoeming Irene Crul – Tot Lid van Verdienste van de VVD Utrecht

Tijdens de algemene ledenvergadering op 20 mei 2015 is Irene Crul benoemd tot Lid van Verdienste van de VVD afdeling Utrecht.
Zij heeft deze onderscheiding ontvangen voor haar jarenlange tomeloze inzet als vrijwilliger voor de afdeling Utrecht. Tijdens deze vergadering sprak de voorzitter, Jorrit Linders, haar uitgebreid toe:

“Geachte leden,

Vanavond hebben wij een bijzonder persoon in ons midden. Iemand die al zo lang actief is binnen de VVD Utrecht, dat we eigenlijk met z’n allen niet beter weten. Een voormalig bestuurslid van onze afdeling en als ik mij niet vergis: ook voormalig bestuurslid van de Kamercentrale. En dat alles nog voor de digitale revolutie kortom: toen het nog écht veel werk was. Zij is ook al sinds jaar en dag redacteur en later
hoofdredacteur van de Liberaal Utrecht.

Ik heb het natuurlijk over Irene Crul.

Onlangs verscheen de vierhonderdste editie van de Liberaal Utrecht, onze eigen LU. Wij hebben het sterke vermoeden dat Irene bij
vierhonderd en drie daarvan betrokken is geweest.

Irene staat altijd klaar voor de afdeling en maakt altijd waar wat ze afspreekt. Dat zien we ook bij de Liberaal Utrecht, waar eens per kwartaal
– voorheen zelfs eens per twee maanden – een nieuwe editie van verschijnt. Zij heeft ook een hoofdrol gespeeld bij de digitalisering van de LU, waarvan we het positieve effect zojuist hebben gezien in de jaarrekening.

Irene zit altijd iedereen achter de broek aan. Velen van ons kennen haar frequente mails over de deadline van de LU, de verzoeken om stukjes en foto’s, vergezeld door de nodige uitroeptekens en plaatjes. We worden er soms wakker van, badend in het zweet. Het zal mij dan ook niet verbazen als blijkt dat ergens nog een aantal aangiftes openstaat wegens stalking.

Niet alleen binnen de VVD is Irene zeer actief: ook in haar dagelijkse omgeving speelt zij een belangrijke rol. Irene is de moeder van de buurt: of het nu gaat om een buurtfeest, buurtkrant of oppassen: niets is te gek. Ze vraagt ook nooit om hulp, tenzij er zaken gespaard moeten worden voor het goede doel: winkelmuntjes bijvoorbeeld. En als ze vastloopt met Candy Crush Saga, natuurlijk.

Kortom: Irene neemt verantwoordelijkheid voor de mensen om zich heen. Zij blijft daar altijd zeer bescheiden onder, maar het maakt haar
onmisbaar – zowel voor de VVD Utrecht als voor haar omgeving.

Daarom stel ik uw ledenvergadering, namens het voltallige bestuur, met trots voor om Irene Crul te benoemen tot Lid van Verdienste van de VVD afdeling Utrecht en haar de oorkonde aan te bieden!”

Met een staande ovatie stemde de algemene ledenvergadering unaniem in met deze voordracht.
De VVD afdeling Utrecht feliciteert Irene Crul met deze welverdiende benoeming.

Door: Het bestuur