Huisregels

Het magazine Liberaal Utrecht en de artikelen op deze website verschijnen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Gepubliceerde artikelen reflecteren niet noodzakelijkerwijs de mening van het bestuur, de redactie of de gemeenteraadsfractie.