Bouwen aan nieuw electoraal succes

Door: Dimitri Gilissen

Nog iets meer dan 500 dagen en dan is het 21 maart 2018, de dag waarop de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden.

 

 

Het lijkt ver weg, maar ik kan u verzekeren dat het zo verkiezingsdag is. De afgelopen tweeëneenhalf jaar heeft de VVD verantwoordelijkheid genomen door deel te nemen aan het bestuur van onze stad. Samen met D66, GroenLinks en SP hebben we de handen ineengeslagen en een programma gemaakt dat meer ruimte biedt aan bewoners en ondernemers. Dat het niet altijd gemakkelijk is om met drie linkse partijen samen te werken ligt voor de hand, maar het is ons gelukt om de stad een stukje vrijer en welvarender te maken. De lokale lasten dalen, het mes wordt gezet in overbodige regels en er wordt geïnvesteerd in de lokale economie en de kwaliteit van de openbare ruimte.

Een van de allergrootste verdiensten van de VVD is dat het onze wethouder Kees Geldof is gelukt om het langlopende dossier rond de ontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum weer in beweging te krijgen. De bouwkranen torenen hoog uit over het nieuwe centrum van de jongste wijk van onze stad. In goed overleg met omwonenden en ontwikkelaar zijn de bakens verzet en is er ruimte gemaakt voor nieuwe winkels, woningen en voorzieningen. Over iets minder dan die 500 dagen openen de eerste winkels en wonen er nieuwe Utrechters.

Een prestatie van formaat en de moeite om een bezoek te brengen meer dan waard.

 

Om te zorgen dat de VVD ook na 21 maart 2018 een bijdrage levert aan het bestuur van onze stad zijn zetels nodig. En die krijgen we alleen als we de handen ineenslaan en met alle liberale krachten in de stad werken aan zichtbaarheid. Om die reden starten we nu al met de voorbereidingen voor de volgende verkiezingen en gaat de programmacommissie van start. Zij gaan de komende maanden de stad in om daar ideeën en geluiden op te halen over welke koers we gaan uitzetten en met welk verhaal we naar de kiezer gaan. Ook uw bijdrage is onmisbaar voor nieuw electoraal succes en ik hoop dat we nu, maar ook in het voorjaar van 2018, een beroep op u mogen doen. Heeft u ideeën hoe het anders kan of moet?
Ik hoor het graag.