Weer extra €’s naar TivoliVredenburg

door: Andre van Schie

Vlak voor de zomer heeft de gemeenteraad ingestemd met een steunpakket voor TivoliVredenburg.

 


De huidige begroting was onvoldoende om de torenhoge huisvestingslasten op te brengen en daarbij ook nog een aansprekende programmering te realiseren. Een externe commissie onder leiding van oud wethouder mw. Gehrels (GroenLinks Amsterdam) heeft aan wethouder Diepenveen (GroenLinks Amsterdam) geadviseerd om de huisvestingslasten te verminderen en te investeren in programmering en een zakelijk leider. Liberalen staan nooit te juichen als de gemeente de portemonnee moet trekken om een marktpartij uit de brand te helpen. Toch hebben wij ook ingestemd met extra middelen voor TivoliVredenburg. Het was immers vooral de gemeentelijke politiek die de bouwkosten voor het Muziekpaleis uit de hand liet lopen, waardoor de huisvestingslasten te hoog werden. €70 miljoen werd er uiteindelijk meer uitgegeven dan ooit bedacht! De VVD vond en vindt dat TivoliVredenburg een belangrijke pijler is van Utrecht als muziekstad. Het podium had na alle bouwputellende een succesvolle start en krijgt nu de kans zich te bewijzen met een budget waarmee in alle genres goed geprogrammeerd kan worden voor een breed publiek. Er zijn echter ook risico’s en de VVD heeft dus wel een aantal voorwaarden verbonden aan de financiële steun. Er wordt een maatschappelijke kosten/baten analyse gemaakt van het effect van de investering in TivoliVredenburg (straks 10 miljoen per jaar!) Daarin zien we -als het goed is- niet alleen terug wat de muziek doet voor de bezoekers van binnen en buiten de gemeente, maar ook wat die bezoekers betekenen voor de omgeving, de omzet en het vestigingsklimaat. Ook wordt, duidelijker dan nu, inzichtelijk hoe TivoliVredenburg zich verhoudt tot marktpartijen en of de tarieven marktconform zijn (denk aan zaalhuur, maar ook aan de inkoop van artiesten en programma’s). De VVD wil immers geen valse concurrentie met gemeentelijk subsidiegeld!

Het liefst wil de VVD op termijn het hele gebouw in beheer overdragen aan de gebruiker zodat het loskomt van het gemeentelijke vastgoedbeheer. We zitten nu immers vaak in een ongemakkelijke dubbelrol als eigenaar van het pand en subsidient van de gebruiker. Idealiter gaat er een maatschappelijke bijdrage (subsidie) naar de (maatschappelijke) activiteiten van TivoliVredenburg en lossen ze de rest verder lekker zelf op. Dit bleek helaas nog een stap te ver te gaan voor zowel TivoliVredenburg zelf als de meerderheid van de gemeenteraad. Wél gaat de vastgoedafdeling van de gemeente kijken of er stapsgewijs beheerstaken kunnen worden overgedragen van de eigenaar (gemeente) naar de gebruiker (TivoliVredenburg). De gebruiker is ten slotte veel beter in staat te bepalen waar je kunt bezuinigen op beheer en waar juist een tandje extra nodig is. Ook kan de organisatie veel makkelijker dan de gemeente bedrijfssponsors interesseren om onder gunstige voorwaarden een deel van het onderhoud uit te voeren.

TivoliVredenburg zal zich nu moeten bewijzen als een podium van en voor alle Utrechters, we betalen er immers met z’n allen voor. Nu de Catharijnesingel voorlangs stroomt en binnenkort het Vredenburgplein wordt heringericht is niet alleen het gebouw, maar ook de omgeving over een tijdje écht klaar. De VVD vertrouwt erop dat met gepaste huisvestingslasten en een goede bereikbaarheid (de parkeergarage was afgelopen maand ook eindelijk te gebruiken!) het publiek de weg naar TivoliVredenburg blijvend weet te vinden.

 

 

 

 

 

foto: noahh.nl