Het spoor bijster ?

door Lex van Eijndhoven

We komen net uit de komkommertijd. Net zoals in het wereldnieuws werd ook in Utrecht het nieuws niet alleen beheerst door komkommers.Tijdens de komkommertijd was voor mij vooral het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor een aandachtspunt. Wat is het geval?

 

 

In Nederland is sinds 1 april 2015 een zogenaamd basisnet bij wet vastgelegd. In het basisnet is bepaald waar vervoer van gevaarlijke stoffen over zowel de weg als over het spoor is toegestaan en in welke hoeveelheden. De gedachte hierachter is dat de veiligheidsrisico’s op het basisnet beter te beheersen zijn dan buiten het basisnet, door een combinatie van technische veiligheidsmaatregelen als ligging (het basisnet ligt verder van woningen af).

Dit voorjaar bleek dat ondanks deze verse wetgeving nog duizenden treinstellen met gevaarlijke stoffen rijden over sporen die buiten het basisnet vallen. Voor Utrecht betekent dit concreet dat er wagons rijden door woonwijken in Utrecht Noord Oost.

Samen met enkele andere partijen heeft de VVD zorgen hierover geuit door het stellen van schriftelijke vragen.

Het spoor is natuurlijk een verantwoordelijkheid van het Rijk. Uit een brief van staatssecretaris Dijksma (PvdA) aan de Tweede Kamer kwam deze zomer naar voren dat inderdaad gevaarlijke stoffen buiten het basisnet vervoerd worden. Ook blijkt uit deze brief dat de registratie van de gevaarlijke stoffen sterk te wensen overlaat. Hierdoor weet de veiligheidsregio onvoldoende welke wagons aanwezig zijn op het spoor, wat in geval van calamiteiten problemen kan geven: hoe moet er geblust worden?Het college heeft in augustus in een brief aan de staatssecretaris daarom duidelijk gemaakt dat Utrecht deze situatie niet aanvaardbaar vindt. Helaas bleek uit de reactie van de staatssecretaris geen gevoel van urgentie. Zij geeft aan dat de veiligheid nergens acuut in gevaar is.

Natuurlijk is vervoer over het spoor een behoorlijk veilige vorm van vervoer, niettemin kan er altijd iets misgaan en rijden de treinen in Utrecht door woonwijken. In combinatie met de gebrekkige registratie stelt dit beeld niet gerust.

Daarom heb ik mede namens de collega’s van andere partijen aangedrongen in de commissievergadering van 1 september op het smeden van een soort “coalition of the willing” richting de staatssecretaris. Wethouder Van Hooijdonk wil samen met Amersfoort en de provincie optrekken richting Den Haag. Dat is natuurlijk mooi, maar er moet nog wel beweging komen op het spoor. Kortom, ik ben bang dat ik dit onderwerp toch moet afsluiten met “wordt vervolgd” en niet met “probleem opgelost”.

Inmiddels maken de komkommers weer langzamerhand plaats voor vallende blaadjes. Dat betekent voor mij de komende tijd bijvoorbeeld weer aandacht voor stadsverwarming. En voor het snoeien in welstandstoezicht! Daarom sluit ik af met een oproep: als u kennis heeft van aanpassingen aan uw woning waarbij u naar uw oordeel last heeft gehad van overmatige bemoeienis van de welstandscommissie dan zie ik uw ergernissen graag per mail tegemoet!