VVD Campagne: we gaan weer normaal doen!

door: Maarten v.d. Wetering

 

Het VVD verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 krijgt vorm en Mark Rutte wil door als lijsttrekker namens de VVD. We zijn gestart met de campagne!

 

Waar gaat deze campagne eigenlijk over? Ik heb er een tijdje over nagedacht en met mensen in mijn omgeving over gesproken. Een betere vraag zou zijn waar de VVD nu eigenlijk voor móet gaan? Bij de vorige campagne in 2012 ging het vooral om het op orde brengen van de overheidsfinanciën; dat was een van de drie doelstellingen. Dat is intussen gelukt. Sinds kabinet Rutte II zien we weer een groei in bbp, koopkracht, werkgelegenheid en is de Staatsschuld geslonken. Allemaal mooie cijfers, maar waar gaat deze campagne dan om? Wat drijft een kiezer om mogelijk weer op de VVD te gaan stemmen?

Eerst even wat algemener. In mijn ogen zijn VVD’ers prima technocraten. Ondernemende, zelfstandige types die voor een concreet probleem ook graag een concrete oplossing willen horen en zien. In de praktijk zien we dat deze benadering soms wat te kort door de bocht is. Het brengt geen politiek sentiment met zich mee, maar is meestal een puur zakelijke benadering. In een bedrijf kan een dergelijk
aanpak heel vruchtbaar zijn, maar in een samenleving werkt dit wat minder goed. Het vertrouwen van Nederlanders in de politiek is op dit moment bijna bij het vriespunt gekomen. Dáár gaan wij met z’n allen de komende maanden en jaren wat aan doen.

Mark Rutte gaf al in de Telegraaf aan waar we de komende tijd ons op moeten gaan focussen en zei: ”de stem van de stille meerderheid zijn”. Dit houdt grofweg in dat de VVD meer gaat luisteren naar die mensen die wél een mening hebben, maar overschreeuwd worden door schreeuwers en boze mensen.

De VVD is een netwerkpartij geworden en zal daarom haar luiken openen naar alle liberale denkers in Nederland. Ik verwacht niet dat iedereen het 100% eens kan zijn met de VVD. Daarom vind ik het belangrijk dat we minder technocratisch zijn en meer terug gaan naar onze belangrijke, liberale kernprincipes. Luisteren naar de kiezers en abstracter denken. Zodoende ontstaat er meer debat en kunnen meerdere
oplossingen binnen onze principes gelden voor problemen in de samenleving. Zowel landelijk, provinciaal als op lokaal niveau.

De komende tijd gaan we het politieke sentiment weer terugbrengen bij de mensen. Laten we zorgen dat menig Nederlander weet dat de VVD de beste partij is om Nederland mooi te houden.

We halen betrouwbaarheid, gevoel en integriteit weer terug en gaan voor de 51 zetels!