Utrecht, een stad vol kansen

Door: Dimitri Gilissen

Aan het begin van de zomer bespreekt de Utrechtse gemeenteraad de Voorjaarsnota.

 

In het stuk ontvouwt het stadsbestuur zijn plannen voor de komende jaren. Ook dit jaar wordt er weer geïnvesteerd in de groei van de stad. Het geld voor het water in de Catharijnesingel is beschikbaar, er gaat meer geld naar veiligheid en het college trekt tot en met 2018 maar liefst € 5,4 mln uit om meer werkgelegenheid aan te trekken en Utrecht op de kaart te zetten.

Onze stad ligt op koers en de VVD levert vanuit raad en college een bijdrage aan een vrije en welvarende stad. Utrecht is een stad die elke dag kansen biedt. Kansen op goed onderwijs, kansen op een baan.
Voor een groep Utrechters is het echter niet vanzelfsprekend dat zij gebruik maken van alle mogelijkheden die Utrecht biedt op weg naar zelfredzaamheid. Nog steeds hebben bijna 10.000 Utrechters een bijstandsuitkering. De gemeente zet flink in op het creëren van werkgelegenheid, maar een groot deel van deze bijstandsgerechtigden komen niet aan de slag. Voor de VVD is het vanzelfsprekend dat ook iemand die in de bijstand zit naar vermogen een bijdrage levert, een zogenaamde ‘tegenprestatie’.
Een meerderheid in de gemeenteraad denkt daar echter anders over.

Als Utrecht de ambitie ‘laagste werkloosheid van Nederland’ wil realiseren is meer banen creëren niet genoeg. Van Utrechters mag worden verwacht dat ze de handen uit de mouwen steken en iets terugdoen voor de stad. Daarbij zijn beheersing van de Nederlandse taal en je normaal kunnen gedragen van essentieel belang. Meedoen zorgt voor ritme en creëert waarde. De gemeente zal onmiskenbaar duidelijk moeten maken dat een actieve houding wordt verwacht en verkeerd gedrag wordt gestraft.

Het stadsbestuur overweegt een experiment met zogenaamde onvoorwaardelijke bijstand. Dat is wat ons betreft een stap in de verkeerde richting en een brug te ver. Het college kan beter tijd en energie steken in een activerende bijstand die uitdaagt en kansen biedt. Door daarnaast te investeren in de bereikbaarheid van de stad en onze industriële hotspots zoals Lage Weide kunnen we er voor zorgen dat zoveel mogelijk Utrechters aan het werk zijn. Zo behouden we het draagvlak voor ons sociaal zekerheidsstelsel en bieden we weer perspectief.