Quiz: sociale domein en wonen

Door: Judith Tielen

 

 

 

Ontdek in 6 vragen in hoeverre je VVD-woordvoerder ook jouw stem vertegenwoordigt in de Utrechtse gemeenteraad Benoem bij elk onderwerp welk van de 5 standpunten het beste bij jou past:

 

1. Versnelling Overvecht

Versnelling Overvecht is een project waarbij verschillende organisaties elkaar opzoeken en gaan versnellen bij het oplossen van de problemen die de wijk Overvecht kent.

A. Die versnellingsgroep is eigenlijk een soort krachtwijkenbudget, maar ja daar heeft dit college helaas op bezuinigd.
B. Ondanks de hoge criminaliteits- en overlastcijfers was veiligheid geen pijler in de versnellingsgroep. Gelukkig is dat op ons initiatief nu wel erbij betrokken.
C. De overheid heeft jarenlang geen aandacht gehad voor de kwetsbaren en de armoede in deze stad. Dat is wat in Overvecht het probleem is.Daar moet wat aan gebeuren. En dat mag best wat kosten.
D. Aan de ene kant is Overvecht een voormalige Vogelaarwijk, aan de andere kant is het een wijk met ontzettend veel potentieel. Zeker nu de noodopvang daar gevestigd wordt en we de vluchtelingen vanaf dag 1 daar laten integreren.
E. In Overvecht zitten veel ouderen. Is daar voldoende oog voor?

 

2. Woningtekort

De wachttijd voor een sociale huurwoning in Utrecht is nu 7,4 jaar.

A. Bijbouwen moeten ze, bijbouwen! Veel meer sociale woningen moeten er gebouwd worden.
B. Op alle vlakken van de woningmarkt is een tekort in Utrecht: de sociale huur, de particuliere huur, de koopmarkt. Er is meer doorstromingnodig, zodat er meer ruimte komt voor de echte sociale huurder.
C. Dit college investeert extra in sociale huur, daardoor komen er bijna 2000 bij. Goed! Dit mag van ons zeker meer worden.
D. Inbreiding in plaats van uitbreiding en de hoogte in. Dat zijn de bouwopdrachten die we moeten uitvaardigen.
E, Er zijn veel ouderen die wel een ander huis willen. Is daar voldoende oog voor?

 

3. U-pas kindregeling

De U-pas geeft kortingen op deelname aan sport, cultuur en opleidingsactiviteiten in de stad als een gezin een inkomen heeft tot 125% van het Wettelijk Sociaal Minimum.

A. Waarom maken we niet weer een glossy folder van alle dingen die U-pashouders gratis kunnen krijgen?
B. De U-pas is een goede regeling omdat het in natura biedt wat gezinnen nodig hebben om mee te doen aan sport, cultuur en vooral ook aanopleiding. Hij zou ook (tegen betaling) beschikbaar moeten zijn voor gezinnen met een middeninkomen.
C. De U-pas mag nog uitgebreider in kortingen voor de arme Utrechters. En hij zou ook beschikbaar moeten zijn voor gezinnen met eenmiddeninkomen.
D. Aan de ene kant is de U-pas best wel goed, aan de andere kant zijn er nog veel tekortkomingen. Zo kunnen ongedocumenteerden nu geen laptop of fiets kopen, terwijl ook hun kinderen arm zijn.
E. Ook arme ouderen hebben specifieke behoeften die met de U-pas zouden kunnen worden opgelost. Is daar voldoende oog voor?

 

4. Jeugdzorg – pleegzorg

Bij de contractuele afspraken met jeugdzorgorganisaties spelen ook pleegzorgorganisaties een rol.

A. Pleegzorgouders behoren tot de mensen die het hardst een steun in de rug nodig hebben. Je moet er niet aan denken dat zij ook tot de kwetsbare groepen gaan behoren, dus moet er meer geld en aandacht naartoe.
B. Als blijkt dat pleegzorgouders en hun belangenbehartigers (overigens een bijzondere speler als gezinsvervangende zorgondersteuning)aangeven dat zij niet voldoende ruimte of ondersteuning krijgen in het beleid, dan is het goed om dat aan te passen. Vanuit de behoeften van de betrokkenen zelf en binnen de uitgangspunten van de jeugdzorg.
C. Laten we ons vooral richten op de belangrijkste spelers: kwetsbare gezinnen en zorgaanbieders die banen hebben voor lager opgeleiden Pleegzorg behoort daar niet meteen bij, maar verdient wel onze steun.
D. Pleegzorg is een van de meest belangrijke vormen van aanvullende zorg in het zorglandschap. Maar er is te weinig duidelijkheid en daarom moet er expliciet beleid op gemaakt worden.
E. Is er voldoende oog voor de grootouders en pleeggrootouders op dit dossier?

 

5. Hulp bij Huishouding

Verscheidene rechtsgangen hebben aangetoond dat in Utrecht de basisvoorziening van 78 uur per jaar aan door de gemeente betaalde schoonmaakhulp niet voldoende goed is gerechtvaardigd.

A. Zie je wel, wat een afbraak dit college pleegt aan de zorg. Niet te geloven zo slecht.
B. Er is geen land ter wereld waar de kosten van de schoonmaak van je huis uit de schatkist worden betaald. Of in elk geval niet op deze manier. Utrecht heeft goed ingezet, maar zal nu meer maatwerk moeten toepassen. Waar dat toe leidt wachten we even af.
C. Al die oudjes, al die zieken, al die thuiszorgmedewerkers zijn het slachtoffer van dit kabinetsbeleid. Het is onbestaanbaar dat de thuiszorg in vUtrecht zo zuinig wordt ingezet. Meer meer meer!
D. Het is best een ingewikkeld dossier met aan de ene kant maatwerk en aan de andere kant een basisrecht op verzorging.
F. Voor de ouderen in de stad is hulp bij de huishouding onmisbaar. Is daar voldoende oog voor?

 

Antwoorden >>klik hier