Welstand

Door: Lex van Eijndhoven

In mei heb ik samen met een aantal collega’s schriftelijke vragen gesteld over welstand.

 

 
De welstandscommissie heeft heel algemene (en vage) richtlijnen om aanvragen te beoordelen. Dit maakt dat mensen op voorhand niet goed kunnen inschatten waar zij aan toe zijn. De onduidelijkheid heeft tot gevolg dat de kosten voor aanvragers hoger kunnen uitvallen, omdat tekeningen – soms meermalen – aangepast moeten worden. Ook kan het mensen kopschuw maken om sowieso een aanvraag in te dienen.

De vragen zijn een vertrekpunt om meer duidelijkheid en een meer dienstverlenende houding vanuit de welstandscommissie voor elkaar te krijgen.

Nu we het toch over de welstandscommissie hebben een woordje over de rotondes. Terwijl in stilte vele rotondes inmiddels keurige kleine sponsorbordjes hebben ontvangen, heeft iedereen zich gestort op de kruising op de Emmalaan/Prinses Irenelaan, zelfs de elstandscommissie.

Juist omdat op vele andere plekken de sponsoring van rotondes prima verloopt, ontstond afgelopen weken een vertekend beeld. De rotonde blijft op dit moment sponsorloos. Het is begrijpelijk vanuit het perspectief de sponsoring van rotondes elders succesvol te laten zijn en de operatie niet te laten lijden onder negatieve publiciteit rondom één rotonde. Daarom hebben we er als VVD niet voor gekozen ons nu in dit debat te mengen, onder het motto: alles wat je aandacht geeft groeit. Dat alles is pragmatisch, maar het knaagt wel dat iemand die als een dief in de nacht met klodders verf aan de gang is geweest nu denkt een overwinning behaald te hebben.