Duidelijkheid over evenementen in Castellum Hoge Woerd

Door: Kees Geldof

In het coalitieakkoord is het belang van voorzieningen en faciliteiten in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern onderstreept.

 

In beide wijken wonen inmiddels ruim 70.000 mensen en dat aantal zal groeien naar rond de 100.000 in 2025. Het Castellum Hoge Woerd, dat in 2015 is geopend, is één van de belangrijke voorzieningen, met een theater, een museum met het Romeinse schip De Meern 1, het Castellumcafé en een Steede met kinderboerderij. Ook heeft het Castellum een openbaar toegankelijk binnenterrein waarop evenementen kunnen plaatsvinden, in het kader van de doelstelling om het Castellum een bruisende locatie te maken in de wijk voor jong en oud.

Over aard en aantal evenementen dat in een kalenderjaar mag plaatsvinden is het nodige te doen geweest. Op grond van regelgeving moet dat in een bestemmingsplan worden vastgelegd. Het concept van dat bestemmingsplan is begin 2015 ter inzage gelegd. Omwonenden hebben daarna veel zienswijzen ingediend, omdat zij overlast vreesden van evenementen, zowel op het gebied van geluid, als van parkeren. Het conceptbestemmingsplan is vervolgens onderwerp van gesprek geweest bij twee bewonersavonden op locatie, waar medewerkers van de gemeente en ikzelf aanwezig waren om vragen te beantwoorden en toelichting te geven. Ook heb ik als verantwoordelijk wethouder een aantal keren met bewonersgroepen overlegd over de punten van bezwaar.

Op een aantal punten hebben de bewonersavonden en het overleg ook geleid tot bijstellingen. Zo is voor versterkt geluid een eindtijd van 23.00 uur opgenomen in het bestemmingsplan en kunnen evenementen uitsluitend op het omwalde binnenterrein plaatsvinden en niet op de kantelen.

In het verdere proces hebben nog twee raadsinformatiebijeenkomsten plaatsgevonden, waarvan één op initiatief van de VVD op locatie, waarbij ook een indruk werd gegeven van de maximale geluidsniveaus die bij evenementen ter plekke waar te nemen zouden zijn. Geluidsniveaus die overigens ruim onder het niveau liggen die elders in de stad bij evenementen zijn toegestaan.

 

 

Het geheel heeft uiteindelijk geleid tot vaststelling van het bestemmingsplan in de raadsvergadering van 26 mei 2016. Daarbij heeft de raad bij motie van de VVD ook het voorstel bekrachtigd om een beheergroep met omwonenden in te stellen en eind 2017 de ervaringen met de evenementen te evalueren.

Al met al een intensief traject, waarbij nu duidelijkheid is gegeven over aard en aantal evenementen in Castellum Hoge Woerd, waarbij de partijen binnen het Castellum en andere inititiatiefnemers kunnen werken aan wat werd en wordt beoogd; Het Castellum als bruisende plek in de wijk voor jong en oud.