Ruimte geven, Ruimte bieden

ruimteBan

Door Dimitri Gilissen

 

 

 

Vanuit de raad en het college blijft de VVD werken aan meer ruimte voor de bewoners en ondernemers in onze stad. In deze LU kunt u lezen hoe de fractie en onze wethouder dagelijks bezig zijn met ‘Ruimte voor Utrecht’, of het nu om parkeren, veiligheid of het sociale domein gaat. De VVD wil ruimte bieden zodat mensen en bedrijven kunnen groeien. Een groei die hoort bij een levendige stad met een sterke economie.

Winkeltijden

De Albert Heijn aan de Amsterdamsestraatweg raakt zijn ontheffing om ’s avonds na 22.00 uur op te zijn kwijt. Dit is een begrijpelijk besluit vanuit het perspectief van omwonenden die in de late avonduren veel overlast ervaren van bezoekers van de supermarkt, maar het roept tegelijkertijd de vraag op waarom er zo weinig winkels na 22.00 uur open zijn. Bij een stad van de omvang van Utrecht zou het toch mogelijk moeten zijn om ook na 22.00 uur terecht te kunnen voor de dagelijkse boodschap?

De oorzaak ligt wat mij betreft bij de winkeltijdenverordening die Utrecht heeft. Deze is grotendeels gebaseerd op de oude winkeltijdenwet die veel regels stelde over de opening in de avonduren en op zondag. Zo zijn winkels die door de weeks na 22.00 uur geopend verplicht om op zondag tot 16.00 uur gesloten te zijn. Met het burgerinitiatief van 2012 zijn de winkeltijden op zondag vrijgegeven, maar nog steeds kennen we het oude regime voor de avondopenstelling.

Op initiatief van de VVD spreekt de Utrechtse raad begin 2015 over de modernisering van de winkeltijdenverordening en wordt er een aanzet gegeven om deze rigide regels los te laten. Dit biedt ondernemers de mogelijkheid om beter in te spelen op de behoefte van de consument, zonder dat we de belangen van omwonenden uit het oog verliezen.

Digitaal ondernemersdossier

Ook op het gebied van de dienstverlening aan ondernemers valt nog een wereld te winnen. Het digitaal ondernemersdossier biedt ondernemers de mogelijkheid om sneller en eenvoudiger te voldoen aan de eisen die de gemeente bij vergunningverlening stelt. Denk daarbij met name aan milieu- en horecavergunningen die regelmatig worden beoordeeld en herzien.

Niet langer hoeven ondernemers voor een vergunningaanvraag stapels documenten te overleggen waarna een kostbaar en tijdrovend proces van beoordeling begint. Dit geldt eveneens voor de wijze waarop de gemeente toeziet op de naleving van deze regels. Met het digitale ondernemersdossier kan de gemeente ‘in real-time’ vaststellen of een ondernemer voldoet en daarmee kan ook de handhavinglast voor de gemeente verder worden teruggebracht. Het is aan het college om deze innovatie voortvarend ter hand te nemen en nog deze collegeperiode resultaten te boeken.

 

Dimitri Gilissen
fractievoorzitter VVD Utrecht

d.gilissen@utrecht.nl