Bibliotheekplannen

bieb2

 

Door Andre van Schie

 

 

 

Sinds het afschieten van het megalomane plan voor een bibliotheek met gemeentebioscoop aan het Smakkelaarsveld is de bibliotheek zich aan het herbezinnen op haar huisvesting. Als onderdeel van het moderniseringsplan had de bieb zich voorgenomen om de centrale bibliotheek te verhuizen om zo zichtbaarder te zijn en ook nieuwe functies toe te voegen.

Onze fractie heeft zich steeds ingezet voor realistische en haalbare plannen die vooral ook betaalbaar moeten zijn. Daarom is ook in het coalitieakkoord afgesproken wat die nieuwe bibliotheek maximaal mag kosten. De invulling laten we verder aan de verzelfstandigde stichting bibliotheek Utrecht.

In de praktijk blijkt helaas dat de stichting nog heel erg werkt als ware ze een onderdeel van de gemeente: ze presenteert steeds te dure plannen en vraagt dan om extra budget. De VVD heeft daarom nu toch maar aangeboden dat de gemeente kan helpen bij het maken van een realistisch plan binnen de financiële kaders.

Volgens ons kan dat zelfs in het oude postkantoor op De Neude. Dan zal de stichting echter wel zelf wat ondernemender moeten worden, een aantal dure ambities moeten uit- of afstellen en vooral duidelijk moeten laten zien dat ze een toekomstbestendige visie hebben die voorziet in een behoefte bij de gebruikers. Een nieuwe bibliotheek gaat namelijk niet alleen over de muren van een gebouw, maar vooral over de activiteiten die zich  binnen die muren afspelen.