Bereikbaarheid en parkeerbeleid beter

elektrische-auto-584x340

 

Door Willem Buunk

 

 

 

 

Bereikbaarheid en parkeren waren belangrijke speerpunten in de VVD verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar. Ruimte voor Utrecht, betekent voor de VVD immers ook de ruimte om te reizen en ruimte om fatsoenlijk te parkeren. Tijdens de coalitieonderhandelingen zijn dan ook afspraken gemaakt over de aanpassing van het parkeerbeleid. Het nieuwe stadsbestuur met de VVD aan boord, begint duidelijk op stoom te komen. De spelregels over het oplossen van parkeerproblemen en het invoeren van betaald parkeren zijn aangepast.

Het parkeerbeleid dat in 2013 was bedacht door het vorige stadsbestuur, was een belangrijk twistpunt in de aanloop naar de verkiezingen, in het bijzonder de olievlekwerking van betaald parkeren. Parkeerproblemen treden vooral op aan de randen van betaald parkeergebied. Sommige straten worden dan onevenredig belast met zoekverkeer, gestalde auto’s en fietsen vastgeketend aan lantaarnpalen. Bewoners en bezoekers van andere delen van de stad fietsen naar het plekje waar ze hun auto nog wel kunnen stallen zonder parkeervergunning of de buitensporige hoge parkeertarieven in het betaald parkeergebied. Of simpelweg omdat het überhaupt een plek is waar ze hun auto kwijt kunnen.

Het vorige stadsbestuur was zo onverstandig om de democratische stemming onder bewoners over de invoering van betaald parkeren te schrappen. Het oplossen van parkeerproblemen blijkt in de praktijk altijd een fel bediscussieerd punt in de stad en de VVD was dan ook mordicus tegen het beperken van de invloed van bewoners. Het stadsbestuur heeft inmiddels nieuwe beleidsregels opgesteld.
Nog belangrijker dan de draagvlakmeting onder bewoners, is dat in dit nieuwe beleid eerst gezocht wordt naar andere oplossingen voordat betaald parkeren wordt overwogen. In veel gevallen zijn namelijk andere oplossingen denkbaar om de overlast van parkeren in bepaalde straten te beperken.

De parkeerdruk is in de praktijk vooral hoog op plekken waar ook scholen of kantoren in de buurt zijn, omdat daar meestal te weinig plekken beschikbaar zijn voor leraren en werknemers. En niet voor iedereen biedt de fiets of het OV een passend reisalternatief. Rijnsweerd is zo’n buurt. Er wordt veel geparkeerd door bewoners van de Binnenstad, Buitenwittevrouwen en Oudwijk. En door werknemers van kantorengebied Rijnsweerd Noord, waar te weinig parkeergelegenheid is. De inrichting van de buurt met te kleine garages die bewoners gebruiken voor de fiets en de diepvries en met woonerfjes zonder gemarkeerde parkeervakken, maakt dat er veel auto’s langs de weg en groenstroken staan.
De VVD is blij dat het stadsbestuur bij dit soort parkeerproblemen in overleg met bewoners eerst gaat kijken welke oplossingen mogelijk zijn, dan na gaat of er nog steeds een parkeerprobleem is en dan pas aan bewoners de vraag gaat voorleggen of betaald parkeren. Ruimte voor Utrecht, ook om te parkeren.