Maandelijks archief: september 2013

Op weg naar de laatste begroting van dit college

budget1

Door Kees Geldof

Vlak voor het zomerreces vond de behandeling van de Voorjaarsnota in de gemeenteraad plaats.

Raamprostitutie en mensenhandel

zandpad2

Door Mark Dijk
In 2000 werd de opheffing van het bordeelverbod van kracht.

Mogelijk referendum over Millieuzone en Windmolens

windmolens

Door Andre van Schie
De VVD is nooit erg enthousiast geweest over referenda.

Zadel en fiets

mariaplaats

Door Willem Buunk
Ondernemers in de Zadelstraat hebben zich tegen het plan gekeerd van de gemeente Utrecht om een fietsenstalling te maken aan de Mariaplaats.

Schimmige verkoop van pand door Utrechts College

pandutrecht

Door Jesper Rijpma en Kees Geldof

De staat van de stad

ambtenaarutrecht

Door Dimitri Gilissen
Onlangs pakte het AD UN uit met een artikel over ondernemers en ambtenaren

Het gezicht van de VVD

themas2

……..in het sociale domein i.v.m. verkiezingen 2014
Door David Ikkersheim

Waarom wil Nederland de deur intrappen?

boot2

Door Rinze Benedictus

Het lijkt er sterk op dat de Nederlandse defensie een eeuwenlange maritieme traditie

BBQ – Opening politiek seizoen

bbq4

Wederom gastvrij onthaald in de tuin van Andre van Schie