Uit de gemeente

AirBnB op z’n Utregs

Vlak voor de verkiezingen nam de Utrechtse gemeenteraad een besluit over ‘particuliere vakantieverhuur’, in de volksmond beter bekend als AirBnb en bed and breakfast. De Utrechtse VVD stemde tegen het voorstel omdat onvoldoende is aangetoond dat er op dit moment sprake is van een probleem.

AirBnB neemt de afgelopen jaren een gigantische vlucht. Dankzij websites als AirBnB en Booking is het tijdelijk verhuren van (een deel van) je woning een fluitje van een cent. De afgelopen jaren nam het aantal overnachtingen in de stad Utrecht behoorlijk toe naar meer dan 150.000 boekingen in 2017. Ter vergelijking: het aantal overnachtingen in hotels kwam het afgelopen jaar uit op meer dan 700.000. Het aantal AirBnB’s in de stad wordt geschat op ongeveer 2.200 actieve locaties.

Onderzoek van de Universiteit Utrecht (Airbnb monitor Utrecht – Universiteit Utrecht) leert dat het een goede aanvulling is op het bestaande (hotel)aanbod. 20% van de AirBnB’s verhuurt (een deel van) de woning meer dan 60 dagen per jaar. Ze zijn daarmee goed voor 80% van de overnachtingen in de AirBnB’s. De Universiteit heeft becijferd dat alle AirBnB’s goed zijn voor een omzet van meer dan 13 miljoen euro per jaar.

Utrecht richt zich als stad op kwalitatief toerisme. Geen bussen met toeristen, maar mensen die de kwaliteit van onze Binnenstad, cultuur en kunst, musea en ons rijke verleden en de omgeving van de stad weten te waarderen. Utrecht Marketing voert al jaren met succes beleid om dat profiel van onze stad neer te zetten.

Reguleren van de AirBnB’s

Het college stelde voor om het aantal nachten per AirBnB per jaar te beperken tot 60. Uit de cijfers van de geregistreerde overlast in relatie tot particuliere verhuur valt een dergelijke keuze niet te rechtvaardigen. Dat de gemeente regels wil stellen en daarmee afspraken wil maken over het afdragen van toeristenbelasting, veiligheid van de accomodaties en de mogelijkheid om op te treden tegen misstanden is wat de VVD betreft geen enkel probleem. De 60 dagen wel.

Ons voorstel om in eerste instantie een maximum in te voeren van 180 nachten en daarna per jaar te kijken of aanscherping nodig is haalde het helaas niet. Wat er nu gaat gebeuren nu er wel een maximum wordt gesteld is nog maar de vraag. De Universiteit Utrecht blijft de ontwikkeling de komende jaren volgen. De gevolgen voor de 20% AirBnB’s die meer dan 60 dagen verhuurt lijken vooralsnog niet duidelijk. Mogelijk een verplaatsing plaatsvinden richting andere AirBnB’s, maar ook de kans op leegstand lijkt wel aanwezig.

Regulering oke, maar deze vorm van overregulering is waarschijnlijk een middel dat erger is dan de kwaal. De komende tijd blijven we dit dossier veel belangstelling volgen en waar mogelijk trekken we aan de bel.