Van de voorzitter

Actief deze zomer

De Tweede Kamerverkiezingen liggen al weer even achter ons, maar met de nog lopende formatiebesprekingen is het nog elke dag voorpaginanieuws. Ook voor Utrecht zullen de uitkomsten van belang zijn omdat Tweede Kamerfractievolger Judith Tielen hoogstwaarschijnlijk tot de Tweede Kamerfractie toetreden zodra de VVD erin slaagt een kabinet te vormen. Hopelijk worden de komende maanden tot aan de zomer goed benut en kan een nieuw kabinet de zomermaanden gebruiken om nieuwe plannen te maken en deze op Prinsjesdag aan Nederland te presenteren.

Nieuwe plannen voor Utrecht zijn ook volop in voorbereiding. De verkiezingsprogrammacommissie heeft al diverse leden en andere Utrechters gesproken en op 1 juli wordt er een bijeenkomst georganiseerd waar iedereen welkom is om met ons te praten over de plannen voor Utrecht. Meld u aan en vertel ons wat belangrijk is in uw buurt en wat de VVD kan doen om deze veiliger, bereikbaarder of leefbaarder te maken. De stad Utrecht groeit snel en daarom zijn slimme plannen nodig om de stad aantrekkelijk te houden voor bewoners en ondernemers.

Met minder dan 300 dagen┬áis het campagneteam al druk bezig met het voorbereiden van de campagne en voert de kandidaatstellingscommissie gesprekken met kandidaten voor de Gemeenteraadsverkiezingen. En uiteraard wachten we niet op 21 maart. We gaan al met teams de wijken in om te canvassen. Het online team zorgt al regelmatig voor opvallende posts, zoals onlangs met de “House of Cards” post. En gelukkig melden zich steeds meer vrijwilligers om te helpen!

Helaas hebben we de afgelopen maand ook vervelende ontwikkelingen gekend met het vertrek van VVD voorzitter Henry Keizer en de ophef over Club van 100’s van de VVD. Het toont nog maar weer aan hoe belangrijk het is om elkaar aan te spreken op professionaliteit en integriteit. We zijn een vereniging van vrijwilligers maar als grootste partij van Nederland is het belangrijk om het goede voorbeeld te geven. Het is daarom belangrijk dat u zich als lid laat horen, op een ALV, op activiteiten of via mail of social media. Alleen met actieve leden kan een vereniging als de VVD professioneler worden en wordt integriteit bewaakt.

In september starten we met een nieuwe masterclass. Carla Nagel, ons nieuwe bestuurslid voor opleiding en talentmanagement is snel uit de startblokken gekomen en is samen met een actieve commissie en de regio Midden-Nederland bezig met het werven van kandidaten. En met verkiezingen in 2018, maar vergeet ook zeker niet 2019 (Provinciale Staten, Eerste Kamer, Waterschappen en Europesche verkiezingen!) verwachten veel enthousiaste kandidaten waardoor we twee parallelle klassen kunnen starten!

En als u nog twijfelt om actiever te worden: op 3 september heeft u de kans om op de Liberalendag kennis te maken met andere Utrechtse VVD’ers en op de aansluitende jaarlijkse BBQ zal het vast weer ouderwets gezellig zijn.

Kortom u hoeft zich deze zomer niet te vervelen.