Van de redactie

400ste oranje

Stukje van Irene Crul en Kees Geldof

 

 

 

De redactie is verheugd u de 400ste editie van Liberaal Utrecht te kunnen presenteren !

Toen ik in 1973 lid werd van de VVD afdeling Utrecht
ontvingen de leden op stencilpapier de uitnodigingen voor de ledenvergaderingen. Al die stencils werden door de redactie zelf uitgedraaid. Alles natuurlijk met zwarte inkt.

Jaren later in 1985 werden al boekjes gemaakt, maar ook alléén met zwarte inkt en zonder foto’s.  Dat is nu niet meer in te denken.

Vanaf 1987 werd Liberaal Utrecht in kleurendruk uitgebracht ! Wat een wereld van verschil ………

Maar de ontwikkelingen stonden niet stil …..vanaf september 2012 werd de digitale LU gepresenteerd !
Hiermee zijn de mogelijkheden onbegrensd. Lettertypes groot, dik, cursief en het plaatsen van foto’s alles is heden te dagen mogelijk !
Wat een vooruitgang ten opzichte van de jaren 70 !! Ik vraag me nu wel eens af hoe het over 20 jaar zal zijn. Hopelijk mag ik dat nog mee maken.

Last but not least bedank ik alle personen, die dank zij het leveren van hun artikelen het ons mogelijk hebben gemaakt Liberaal Utrecht voor de leden uit te brengen. Natuurlijk ook mijn mede redactieleden en Fred Jansen onze webmaster.

 


Irene Crul
Hoofdredacteur

 

 

 

De vierhonderdste LU

 

Vierhonderd edities van de LU hebben inmiddels het levenslicht mogen zien. Hier past een woord van dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan de LU gedurende de 56 jaar dat ons blad al verschijnt.

Deze vierhonderdste LU is tegelijkertijd de laatste LU voorafgaand aan de komende verkiezingen op 18 maart voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Met het gegeven dat de Provinciale Staten daarna ook nog de nieuwe Eerste Kamer kiezen, moge het helder zijn dat een stem op de VVD op 18 maart heel veel waard is. Een sterke VVD in de provincie Utrecht is ook voor onze stad en voor onze economische ontwikkeling van groot belang. Het belang voor het hele land van een sterke VVD in de Eerste Kamer spreekt voor zich.

Ik wens daarom onze provinciale lijsttrekker en stadgenoot Arthur Kocken veel succes bij de komende verkiezingen op 18 maart!

 

 


Kees Geldof
wethouder