Van lokaal naar provinciaal naar Europa

EULogo2

 

Eric Balemans

vice voorzitter VVD Provinciale Staten

Van Lokaal

Jammer, dat we als VVD in deze stad geen 6, 7 of 8 zetels hebben gehaald bij de verkiezingen van 19 maart j.l. We hadden meer verdiend, maar helaas niet gekregen. En dat was helaas de tendens in de hele provincie Utrecht.

Fantastisch dat Kees, Dimitri, Judith,  Andre en Queeny (en hopelijk ook Willem binnenkort) zijn gekozen en de mooie taak hebben om een sterk en helder VVD geluid  te laten horen in de Utrechtse raad.
De campagne was geweldig en Edwin en Martijn hebben alle hulde verdiend met de manier waarop met name zij de campagne hebben vorm gegeven.

Deze stad heeft een VVD nodig in de turbulentie van linkse partijen die ook duidelijk van de kiezer een signaal hebben gekregen dat het toch wat anders moet. Als inwoner en VVD lid ben ik erg benieuwd naar de onderhandelingen. Een ding is zeker als het net zo loopt als met de keuze voor de nieuwe burgemeester dan moet het ook in het stadsbestuur goed kunnen komen voor de VVD.

Naar Provinciaal

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft de Utrechtse gemeenteraad in meerderheid aangegeven dat zij de plaatsing van windmolens op Lage Weide niet zag zitten. Dat vonden ook het overgrote deel van de mensen die in de buurt wonen.

Maar de grote vraag is of alle politieke partijen na de gemeenteraadsverkiezingen er nog hetzelfde over denken als vóór de verkiezingen. Over de VVD heb ik geen enkele twijfel. Dat is een partij die de rug recht houdt, maar ja de anderen ………

Windenergie en vooral de plaatsing van windmolens in ons dichtbevolkte land leidt altijd tot stevige discussies. Zo ook in de provincie waar de VVD fractie bepaald niet staat te juichen. Maar soms moet je roeien met de riemen die je hebt en soms heb je niet de volledige vrijheid van handelen.

Het Rijk heeft immers bepaald dat er in het kader van duurzame opwekking van energie in de provincie Utrecht 65,5 Megawatt aan windenergie moet worden opgewekt. Daaraan was gekoppeld dat de provincie dus locaties moest aanwijzen waar die windmolens mogelijkerwijs zouden kunnen worden geplaatst. Lage Weide is in de nieuwe Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie opgenomen als mogelijke locatie naast een aantal andere locaties. Dankzij de VVD is daar wel een voorwaarde aan verbonden, namelijk dat er bestuurlijk draagvlak voor is in de betreffende gemeente. Dus er moet een meerderheid zijn in de gemeenteraad.

Het is dus in de eerste plaats een zaak van de gemeente. De provincie komt er bij als zou blijken dat wij niet de totale 65,5 Megawatt kunnen waarmaken die het Rijk ons heeft opgelegd. In dat licht heeft de provincie vorig jaar een zogenaamd voorbereidingsbesluit tot herziening van de Structuurvisie genomen. Dat is feitelijk bedoeld om de gemeente Utrecht en de gemeenteraad de gelegenheid te geven om zelf een keuze te maken. De gemeente krijgt de tijd om opnieuw gesprekken te voeren over duurzame energieopwekking binnen de stad Utrecht.  Dat besluit van de provincie betekent ook dat er tot die tijd op Lage Weide niets mag gebeuren. Dat besluit zal medio april verlengd worden om ook de nieuwe raad en het nieuwe college een oordeel te laten vellen over de wensen van bedrijven als EnergieU om windmolens te bouwen.

Maar ook als de gemeente NEE zegt is de kou niet helemaal uit de lucht. Uiteindelijk kan het Rijk zowel de gemeente als de provincie passeren en bepalen dat de windmolens toch op Lage Weide komen. Het vergt dus alle aandacht van alle partijen. Definitieve besluitvorming over bijvoorbeeld het schrappen van de locatie Lage Weide zal waarschijnlijk in november 2014 plaatsvinden.

Naar Europa

Utrecht begint langzamerhand in de VVD in alle volksvertegenwoordigingen zichtbaar te worden. In zowel Tweede als Eerste Kamer zijn er leden afkomstig uit de provincie Utrecht. Dat geldt voor de stad nog niet, maar die heeft wel weer een behoorlijk aantal stadsgenoten in de Provinciale Staten. Waar we niet inzitten is het Europees Parlement. Maar daar kan verandering in komen. Mark Dijk is onze Utrechtse kandidaat en met zijn politieke ervaring zou hij een mooie aanwinst zijn voor het VVD smaldeel in de Europese Liberale fractie. De verkiezingen op 22 mei moeten de veerkracht van de VVD tonen en voor Utrecht leiden tot Mark Dijk als onze man in Brussel.