Netwerk VVD Utrecht

70 jaar Utrechtse VVD

9 jaar geleden kreeg ik de toenmalige secretaris van de afdeling Jan Biemans aan de lijn. Ik werkte op dat moment bij het partijbureau van VVD en Jan had een aantal technische vragen met betrekking tot de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Aan het eind van ons gesprek vertelde ik hem dat ik sinds kort in Utrecht woonde en wel mee wilde helpen bij de campagne. Jan adviseerde mij om voor de lijst te gaan en me kandidaat te stellen. In maart het jaar daarop haalde we 7 zetels, een half jaar later werd ik beëdigd als raadslid voor de VVD.

Iedereen die dit leest heeft zijn of haar verhalen over, herinneringen aan en ervaringen met de Utrechtse VVD. In de bijna 10 jaar dat ik nu actief ben in Utrecht heb ik ons ‘lokale netwerk’ als warm bad mogen ervaren. Een jonge en dynamische vereniging met een rijke geschiedenis en glansrijke toekomst. Dat roept de vraag op: wat is – al 70 jaar – het succes van de Utrechtse VVD? In deze jubileumeditie waag ik een poging om een drietal succesfactoren op papier te zetten

Hart voor de stad, oog op de bal

De liefde voor Utrecht bindt ons allen. Tegelijkertijd zien we dat het mensen zijn die de stad maken en de gemeente een faciliterende rol past. Goede bedoelingen zijn op zichzelf bewonderenswaardig, maar ze kosten geld en leiden slechts zelden tot een duurzame verandering. De drijvende kracht achter de ontwikkeling van onze stad (al eeuwen lang) zijn haar bewoners en bedrijven.

Politieke verschillen zijn er om te overwinnen. Dat doen we zonder minachting van de uitgangspunten van onze politieke opponenten. We investeren in deze ‘conculega’s’ en laten ze in hun waarde. Na afloop van een stevig debat, moeten we ook zonder rancune samen de raadzaal uit kunnen lopen. We gunnen elkaar het podium en hoeven niet altijd zelf met de bloemen te lopen.

Weten waar het over gaat

‘Denk je dat, of weet je dat?’ Deze vraag gaat regelmatig over tafel in de fractie. Om politiek effectief te kunnen zijn, moet je weten waar het over gaat. En dat weten we bij de Utrechtse VVD: je mag het dan wel met ons oneens zijn, we hebben onze feiten en informatie altijd keurig op een rijtje.

Relativeringsvermogen

Politiek is ook maar politiek. Er moet ook gelachen kunnen worden. En dat doen we ook. Politiek is niet alleen eervol, maar ook leuk om te doen. Door op gezette momenten afstand te kunnen nemen van de waan van alledag, blijven we scherp en houden we focus.

Het echte geheim

Is dit alles dan de ideale mix en garantie voor succes? Het allerbelangrijkste is dat we op op de schouders van reuzen staan. En dan heb ik het niet alleen over onze (politieke) voorgangers, maar over al die vrijwiligers die zich dag in, dag uit inzetten voor ons lokaal netwerk. Zonder hen is er geen kandidatenlijst, geen verkiezingsresultaat en geen fractie. Letterlijk en figuurlijk: de kurk waarop wij drijven.

De Utrechtse VVD kijkt terug op 70 jaren waarin we een bijdrage hebben geleverd aan het bestuur van onze mooie stad. We kijken ook vooruit naar de jaren die voor ons liggen met een Vuelta in het vooruitzicht en de viering van 900 jaar stadsrechten in 2022. De Utrechtse VVD is dan wel 70 jaar geworden, we zijn nog lang niet aan pensioen toe.